Đăng ký nhận thông báo về các phát hành kinh tế mới

InstaForex cung cấp hệ thống gửi thông báo đến các khách hàng hiện tại và tiềm năng. Bạn có thể nhận được tin nhắn thông báo miễn phí về các ấn phẩm mới nhất theo lịch kinh tế đến mail của mình. Ngoài ra, bạn có thể thiết lập khoảng thời gian giữa các thư thông báo về các ấn phẩm và phát hành trên trang web InstaForex, cái mà chắc chắn sẽ giúp bạn rất nhiều trong việc đưa ra quyết định trong giao dịch.
In order to be notified of new economic releases, please open an account with InstaForex.

E-mail thông báo

SMS thông báo

Thông báo tin nhắn SMS cao cấp

Đăng nhập:
Mật khẩu:
Khoảng thời gian:
15 phút
30 phút
60 phút
Quan trọng
Cao
Cao và trung bình
Bắt đầu giao dịch mà không cần phải lo ngại rủi ro và không cần đầu tư
Với tiền thưởng khởi nghiệp mới trị giá $1000
Get bonus
55%
from InstaForex
on every deposit
Kiếm được lên tới
$50000
khi gửi lời mời cho bạn bè để nhận Tiền thưởng Khởi động từ InstaForex
Không yêu cầu tự đầu tư!