Giải trí

Tin tức cuối cùng và các phân tích:

2020-08-03 17:49

03.08.2020: Investors shifting focus back towards (USDХ, DJIA, WTI, USD/CAD)

2020-08-03 13:40

03.08.2020: RUB likely to drop to 75.00 (Brent, USD/RUB)

2020-07-31 19:01

31.07.2020: Troubles in US startle stock bears (USDХ, DJIA, WTI, BTC, USD/CAD)

2020-07-31 13:50

31.07.2020: Weak USD unlikely to support RUB (Brent, USD/RUB)

2020-07-30 18:10

30.07.2020: Donald Trump wants to delay elections (USDХ, DJIA, WTI, USD/CAD)

2020-07-30 13:31

30.07.2020: USD approaching upper border of 70-75 range (Brent, USD/RUB)

2020-07-29 18:38

29.07.2020: Can Jerome Powell support USD?(USDХ, DJIA, WTI, USD/CAD)

2020-07-29 13:58

29.07.2020: Ruble at risk of losing ground (Brent, USD/RUB)

2020-07-28 18:21

28.07.2020: USD at standstill ahead of Fed policy decisions (USDХ, DJIA, WTI, USD/CAD)

2020-07-28 14:13

28.07.2020: US dollar correcting ahead of Fed meeting (Brent, USD/RUB)

2020-07-27 19:37

27.07.2020: Traders increasing short deals on USD (USDХ, DJIA, WTI, USD/CAD)

2020-07-27 15:49

27.07.2020: USD still loses ground. Outlook for EUR/USD and GBP/USD

2020-07-27 14:38

27.07.3030: Asian session - US dollar losing its safe-haven appeal. Outlook for USD/JPY, AUD/USD

2020-07-27 09:54

Forex forecast 07/27/2020 on EUR/USD from Dean Leo

2020-07-24 14:20

24.07.2020: What can boost USD? Outlook for EUR/USD and GBP/USD

2020-07-24 13:16

24.07.2020: RUB likely to plunge to 72.50 next week (Brent, USD/RUB)

2020-07-24 12:13

24.07.2020: USD hit 4-month low. Outlook for USD/JPY and AUD/USD

2020-07-23 19:03

23.07.2020: USD signaling trend reversal? (USDХ, DJIA, WTI, USD/CAD)

2020-07-23 13:40

23.07.2020: Oil to trade at $45-50 amid weaker greenback (Brent, USD/RUB)

2020-07-23 13:33

23.07.2020: USD to hardly rise amid overbought European currencies. Outlook for EUR/USD and GBP/USD

2020-07-22 18:18

22.07.2020: USD to hit rock bottom? (USDХ, DJIA, WTI, USD/CAD)

2020-07-22 14:20

22.07.2020: USD has all chances to recoup losses. Outlook for EUR/SUD and GBP/USD

2020-07-22 13:18

22.07.2020: RUB trading in range of 70.00-71.40 (Brent, USD/RUB)

2020-07-22 12:09

22.07.2020: Australia refuses to break trade agreement with Hong Kong: outlook for USD/JPY, AUD/USD

2020-07-21 17:52

21.07. US trade – Traders plan nothing but short deals on USD (USDХ, DJIA, WTI, Brent, USD/CAD)

2020-07-21 15:14

21.07.2020: Analysts expect USD to rise. Outlook for EUR/USD and GBP/USD

2020-07-21 13:34

21.07.2020: RUB gains ground but to come under pressure soon (Brent, USD/RUB)

2020-07-21 12:30

21.07.2020: Why USDX falling? Outlook for USD/JPY, AUD/USD

2020-07-20 18:28

20.07.2020: Investors betting against USD (USDХ, DJIA, WTI, USD/CAD)

2020-07-20 14:16

20.07.2020: USD fails to gain ground against EUR and GBP. Outlook for EUR/USD and GBP/USD

Bắt đầu giao dịch mà không cần phải lo ngại rủi ro và không cần đầu tư
Với tiền thưởng khởi nghiệp mới trị giá $1000
Get bonus
55%
from InstaForex
on every deposit
Kiếm được lên tới
$50000
khi gửi lời mời cho bạn bè để nhận Tiền thưởng Khởi động từ InstaForex
Không yêu cầu tự đầu tư!