InstaForex InstaForex

Promo pages

Settings:

Width: (250 - 500)
Height: (200 - 400)
Affiliate code:
Body background
Buttons background
Border color
Title color
Description color


Informer preview:
<a href="https://www.mt5.com/vi/">Forex portal</a>

Sample code. Insert into the body of the page (between <body> and </body>)

IFRAME - version:
Bắt đầu giao dịch mà không cần phải lo ngại rủi ro và không cần đầu tư
Với tiền thưởng khởi nghiệp mới trị giá $1000
Get bonus
55%
from InstaForex
on every deposit
Kiếm được lên tới
$50000
khi gửi lời mời cho bạn bè để nhận Tiền thưởng Khởi động từ InstaForex
Không yêu cầu tự đầu tư!