InstaForex InstaForex

Phân Tích Trực Tiếp

Cài đặt:

Chiều rộng: (300-1000) 100%
Mã hóa: UTF-8 WINDOWS-1251
Số lượng tin tức
Ký tự trong mô tả:
Ẩn tiêu đề:
Ẩn footer:
Mã liên kết:
Mã liên kết diễn đàn:
Màu nền:
Nền header
và footer:
Bóng:
Viền:
Border menu:
Rounding:
Header và footer:
In đậmNghiêng
Ngày và đã được viếng thăm:
In đậmNghiêng
Title news:
In đậmNghiêng
Tin chữ:
In đậmNghiêng
Menu:
In đậmNghiêng


Xem trước informer:
<a href="https://www.mt5.com/vi/">Cổng thông tin Forex</a>

Mã mẫu. Chèn vào thân trang(giữa <body></body>)

Bản IFRAME:
Bắt đầu giao dịch mà không cần phải lo ngại rủi ro và không cần đầu tư
Với tiền thưởng khởi nghiệp mới trị giá $1000
Get bonus
55%
from InstaForex
on every deposit
Kiếm được lên tới
$50000
khi gửi lời mời cho bạn bè để nhận Tiền thưởng Khởi động từ InstaForex
Không yêu cầu tự đầu tư!