Phân Tích Trực Tiếp

Cài đặt:

Width slide: (250-300)
Mã hóa: UTF-8 WINDOWS-1251
Animation:
Số lượng tin tức
Hiển thị tin:
Mã liên kết:
Mã liên kết diễn đàn:
Màu nền:
Nền header
và footer:
Bóng:
Viền:
Rounding:
Đánh dấu:
Header và footer:
In đậmNghiêng
Tên nhà phân tích:
In đậmNghiêng
Ngày và đã được viếng thăm:
In đậmNghiêng
Tin chữ:
In đậmNghiêng


Xem trước informer:
<a href="https://www.mt5.com/vi/">Cổng thông tin Forex</a>

Mã mẫu. Chèn vào thân trang(giữa <body></body>)

Bản IFRAME:
Bắt đầu giao dịch mà không cần phải lo ngại rủi ro và không cần đầu tư
Với tiền thưởng khởi nghiệp mới trị giá $1000
Get bonus
55%
from InstaForex
on every deposit
Kiếm được lên tới
$50000
khi gửi lời mời cho bạn bè để nhận Tiền thưởng Khởi động từ InstaForex
Không yêu cầu tự đầu tư!