Chỉ báo Relative Vigor Index - RVI

Chỉ báo kỹ thuật Relative Vigor Index (RVI) dựa trên thực tế là giá đóng cửa luôn cao hơn giá mở cửa trên thị trường mua. Điều này đối lập trên thị trường bán. Kết quả là chuyển động vigor được thành lập bởi vị trí khi giá vào cuối thời kỳ. Để tiêu chuẩn hóa chỉ báo với phạm vi giao dịch hàng ngày, thay đổi giá được chia thành phạm vi giá tối đa trong ngày. Để sự tính toán được chi tiết hơn, trung bình động giản đơn được sử dụng. 10 là thời kỳ tốt nhất. Để tránh những rắc rối có thể xảy ra, trader cần xây dựng thêm một đường tín hiệu bổ sung, là một đường trung bình động gia quyền đối đối xứng 4 thời kỳ của các giá trị chỉ báo Relative Vigor Index. Tín hiệu mua hoặc bán nhận được khi các đường cắt nhau.

Tính toán

RVI = (CLOSE-OPEN)/(HIGH-LOW)

trong đó
OPEN - giá mở cửa;
HIGH - giá cao nhất;
LOW - giá thấp nhất;
CLOSE - giá đóng cửa.

Back list of indicators

Bắt đầu giao dịch mà không cần phải lo ngại rủi ro và không cần đầu tư
Với tiền thưởng khởi nghiệp mới trị giá $1000
Get bonus
55%
from InstaForex
on every deposit
Kiếm được lên tới
$50000
khi gửi lời mời cho bạn bè để nhận Tiền thưởng Khởi động từ InstaForex
Không yêu cầu tự đầu tư!