Forex Hài Hước

Hoa Kỳ loại trừ đất hiếm từ mức thuế mới của Trung Quốc
Hoa Kỳ đã không bao gồm các yếu tố đất hiếm trong danh sách thuế quan chính thức trên 200 tỷ đô la hàng hóa Trung Quốc, nhấn mạnh sự phụ thuộc vào Trung Quốc đối với khoáng sản.Kim loại đất hiếm có ứng dụng rộng rãi trong công nghiệp, từ động cơ phản » Xem thêm
Đã xuất bản: 22-09-2018 16:18 UTC
Bắt đầu giao dịch mà không cần phải lo ngại rủi ro và không cần đầu tư
Với tiền thưởng khởi nghiệp mới trị giá $1000
Get bonus
55%
from InstaForex
on every deposit
Kiếm được lên tới
$50000
khi gửi lời mời cho bạn bè để nhận Tiền thưởng Khởi động từ InstaForex
Không yêu cầu tự đầu tư!