Máy tính Forex

Máy tính Forex TRADER CALCULATOR

The calculator of a forex trader is an efficient tool for successful trading. The calculator of profit on Forex provides forecasts on potential profits on a certain asset or allows trader to see risks for a particular trade.

The calculator gives information on a pip value, current exchange rate and a margin size.

To calculate margin on Forex, you need to select a trading instrument, leverage, the lot size and the account currency. The calculator will automatically make calculations and display the information. The forex calculator will be handy for those who used to trading several currency pairs at the same time.
Cặp tiền tệ Đòn bẩy Dung lượng lot Khối lượng Tiền tệ tài khoản Báo giá hiện tại Giá 1 pips Ký quỹ
Tính

Máy tính của trader:

Trên trang này, bạn có thể tìm thấy công thức ước lượng giá điểm. Bạn cũng có thể sử dụng máy tính của chúng tôi để tính giá trị chính xác.

Lưu ý là 1 lot của InstaForex là 10000 USD

Dưới đây là công thức tính giá trị các cặp tiền tệ hiện tại và CFD:

Tính giá trị cho 1 pips:

1. XXX/USD
v.p. =1 * (khối lượng giao dịch)
2. USD/XXX
     v.p. = 1/(USD/XXX) * (khối lượng giao dịch)
3. AAA/BBB
     v. p. =(AAA/USD)/ (AAA/BBB) * khối lượng giao dịch

 

Tính giá trị trên CFD:

v. p. = khối lượng * đòn bẩy * biến động giá nhỏ nhất


Tính toán cổ tức

Dưới đây là bảng cổ tức, nó chứa thông tin về phí cổ tức ngày tiếp theo tính trên mỗi công cụ giao dịch của nhóm NYSE. Cổ tức trong cột tương ứng sẽ được tính cho từng vị trí chưa đóng trước ngày thanh toán trên công cụ #CFD.

Ví dụ: trong trường hợp ngày giao dịch không hưởng cổ tức với số tiền A của cổ phiếu #B, sẽ có "vị trí mua" trong 2 lot tổng cổ tức, cái mà sẽ được tính từ một giao dịch với cổ phần #B, tạo thành 2 lot X 100 cổ phiếu X A USD. Nếu có nhiều vị trí được mở của cổ phiếu #B, tổng của tất cả vị trí được lấy như là giá trị A.

Khi số dư của các giao dịch âm(tổng các giao dịch có SELL-slant) cổ tức có giá trị âm.

Ví dụ tính toán chính xác cổ tức:

Ban giám đốc công ty Microsoft(MSFT) tuyên bố thanh toán cổ tức quý với số tiền là $0.130 cho cổ phiếu vào ngày 10 tháng 6:
* Ngày giao dịch không hưởng cổ tức - 08.18.2009;
* Ngày ghi nhận - 08.20.2009;
* Ngày thanh toán - 10.09.2009.

Tiền cổ tức cho giao dịch với khối lượng 1 lot sẽ được tính là 100 x 0.130 = 13 USD.
Mở vị trí bán với khối lượng 1 lot (100 cổ phiếu) vào ngày 18 tháng 4, 13 USD sẽ được bỏ. Mở vị trí mua với khối lượng 1 lot - 13 USD sẽ được thêm vào. Việc tính phí sẽ xảy ra vào ngày thực hiện đăng ký.

Tính toán cổ tức


Kí hiệu Khối lượng(lot) Số lượng Cổ tức Ngày giao dịch không hưởng cổ tức kế tiếp
     


Dấu kiểm Ngày công bố Ngày ghi nhận Ngày thanh toán Ngày giao dịch không hưởng cổ tức Tiền, USD Thời gian
#AA 28.09.2016 10.11.2016 24.11.2016 07.11.2016 0.09 Quý
#AAPL 29.07.2019 11.08.2019 14.08.2019 08.08.2019 0.77 Quý
#AIG 06.08.2019 16.09.2019 29.09.2019 15.09.2019 0.32 Quý
#AXP 22.09.2019 03.10.2019 07.11.2019 02.10.2019 0.43 Quý
#BA 23.06.2019 08.08.2019 05.09.2019 07.08.2019 2.055 Quý
#BAC 24.07.2019 05.09.2019 26.09.2019 04.09.2019 0.18 Quý
#BK 16.07.2019 28.07.2019 08.08.2019 25.07.2019 0.31 Quý
#BHP 09.12.2018 05.09.2019 24.09.2019 04.09.2019 1.56 Quý
#C 16.07.2019 04.08.2019 22.08.2019 01.08.2019 0.51 Quý
#CAT 01.05.2019 21.07.2019 19.08.2019 18.07.2019 1.03 Quý
#CHL 27.03.2019 28.08.2019 06.10.2019 27.08.2019 0.8759 Quý
#CMCSA 24.07.2019 01.10.2019 22.10.2019 30.09.2019 0.21 Quý
#CSCO 19.09.2019 03.10.2019 22.10.2019 02.10.2019 0.35 Quý
#CVX 30.07.2019 18.08.2019 09.09.2019 15.08.2019 1.19 Quý
#DD 26.06.2019 30.07.2019 12.09.2019 29.07.2019 0.30 Quý
#DIS 25.06.2019 07.07.2019 24.07.2019 04.07.2019 0.88 Quý
#DWDP 13.02.2019 27.02.2019 14.03.2019 26.02.2019 0.38 Quý
#F 09.10.2019 21.10.2019 01.12.2019 20.10.2019 0.15 Quý
#FCX 24.09.2019 14.10.2019 31.10.2019 10.10.2019 0.05 Quý
#FDX 15.08.2019 08.09.2019 30.09.2019 05.09.2019 0.65 Quý
#GE 05.09.2019 15.09.2019 24.10.2019 12.09.2019 0.01 Quý
#GILD 29.07.2019 12.09.2019 26.09.2019 11.09.2019 0.63 Quý
#GS 14.07.2019 29.08.2019 26.09.2019 28.08.2019 1.25 Quý
#HAL 12.08.2019 03.09.2019 24.09.2019 02.09.2019 0.18 Quý
#HD 21.08.2019 04.09.2019 18.09.2019 03.09.2019 1.36 Quý
#HON 26.09.2019 14.11.2019 05.12.2019 13.11.2019 0.90 Quý
#HPQ 25.06.2019 10.09.2019 01.10.2019 09.09.2019 0.1602 Quý
#IBM 29.07.2019 08.08.2019 09.09.2019 07.08.2019 1.62 Quý
#INTC 12.09.2019 06.11.2019 30.11.2019 05.11.2019 0.315 Quý
#IP 08.07.2019 14.08.2019 15.09.2019 13.08.2019 0.5 Quý
#JNJ 14.07.2019 26.08.2019 09.09.2019 25.08.2019 0.95 Quý
#JPM 16.09.2019 03.10.2019 30.10.2019 02.10.2019 0.9 Quý
#KO 17.07.2019 15.09.2019 30.09.2019 12.09.2019 0.4 Quý
#KHC 07.08.2019 20.08.2019 12.09.2019 19.08.2019 0.4 Quý
#MA 16.09.2019 08.10.2019 07.11.2019 07.10.2019 0.33 Quý
#MCD 17.07.2019 02.09.2019 16.09.2019 29.08.2019 1.16 Quý
#MDLZ 29.07.2019 29.09.2019 13.10.2019 26.09.2019 0.285 Quý
#MMM 05.08.2019 15.08.2019 11.09.2019 14.08.2019 1.44 Quý
#MO 21.08.2019 15.09.2019 09.10.2019 12.09.2019 0.8 Quý
#MON 30.01.2018 05.04.2018 26.04.2018 04.04.2018 0.54 Quý
#MRK 22.07.2019 15.09.2019 06.10.2019 12.09.2019 0.55 Quý
#MRVL 19.09.2019 09.10.2019 29.10.2019 08.10.2019 0.06 Quý
#MS 17.07.2019 30.07.2019 14.08.2019 29.07.2019 0.35 Quý
#MSFT 17.09.2019 20.11.2019 11.12.2019 19.11.2019 0.50 Quý
#NKE 07.08.2019 02.09.2019 29.09.2019 29.08.2019 0.22 Quý
#NOK 28.03.2019 29.07.2019 12.08.2019 28.07.2019 0.045
#ORAN 12.05.2019 02.06.2019 26.06.2019 30.05.2019 0.4471 Quý
#ORCL 10.09.2019 09.10.2019 23.10.2019 08.10.2019 0.24 Quý
#PBR 26.07.2018 13.08.2019 14.10.2019 12.08.2019 0.0771
#PEP 10.07.2019 05.09.2019 29.09.2019 04.09.2019 0.955 Quý
#PFE 23.09.2019 07.11.2019 01.12.2019 06.11.2019 0.36 Quý
#PG 08.07.2019 18.07.2019 14.08.2019 17.07.2019 0.7459 Quý
#POT 13.12.2017 28.12.2017 31.01.2018 27.12.2017 0.10 Quý
#QCOM 23.07.2019 11.09.2019 25.09.2019 10.09.2019 0.62 Quý
#SBUX 25.06.2019 07.08.2019 22.08.2019 06.08.2019 0.36 Quý
#SNDK 21.07.2015 02.08.2015 24.08.2015 29.07.2015 0.3 Quý
#SPY 18.09.2019 22.09.2019 30.10.2019 19.09.2019 1.3836 Quý
#T 25.09.2019 09.10.2019 31.10.2019 08.10.2019 0.51 Quý
#TEVA 21.10.2017 27.11.2017 11.12.2017 26.11.2017 0.0723 Quý
#TRI 30.07.2019 21.08.2019 15.09.2019 20.08.2019 0.36 Quý
#TRV 22.07.2019 09.09.2019 29.09.2019 08.08.2019 0.82 Quý
#UBS 21.01.2019 06.05.2019 07.05.2019 05.05.2019 0.70
#UL 16.04.2019 08.08.2019 10.09.2019 07.08.2019 0.4535 Quý
#UPS 07.08.2019 18.08.2019 03.09.2019 15.08.2019 0.96 Quý
#UTX 09.10.2019 14.11.2019 09.12.2019 13.11.2019 0.735 Quý
#V 14.07.2019 15.08.2019 02.09.2019 14.08.2019 0.25 Quý
#VZ 04.09.2019 09.10.2019 31.10.2019 08.10.2019 0.615 Quý
#WDC 06.08.2019 03.10.2019 21.10.2019 02.10.2019 0.50 Quý
#WFC 22.07.2019 08.08.2019 31.08.2019 07.08.2019 0.51 Quý
#WMT 18.02.2019 05.12.2019 01.01.2020 04.12.2019 0.53 Quý
#XOM 30.07.2019 12.08.2019 09.09.2019 11.08.2019 0.87 Quý
Bắt đầu giao dịch mà không cần phải lo ngại rủi ro và không cần đầu tư
Với tiền thưởng khởi nghiệp mới trị giá $1000
Get bonus
55%
from InstaForex
on every deposit
Kiếm được lên tới
$50000
khi gửi lời mời cho bạn bè để nhận Tiền thưởng Khởi động từ InstaForex
Không yêu cầu tự đầu tư!