Máy tính Forex

Máy tính Forex TRADER CALCULATOR

The calculator of a forex trader is an efficient tool for successful trading. The calculator of profit on Forex provides forecasts on potential profits on a certain asset or allows trader to see risks for a particular trade.

The calculator gives information on a pip value, current exchange rate and a margin size.

To calculate margin on Forex, you need to select a trading instrument, leverage, the lot size and the account currency. The calculator will automatically make calculations and display the information. The forex calculator will be handy for those who used to trading several currency pairs at the same time.
Cặp tiền tệ Đòn bẩy Dung lượng lot Khối lượng Tiền tệ tài khoản Báo giá hiện tại Giá 1 pips Ký quỹ
Tính

Máy tính của trader:

Trên trang này, bạn có thể tìm thấy công thức ước lượng giá điểm. Bạn cũng có thể sử dụng máy tính của chúng tôi để tính giá trị chính xác.

Lưu ý là 1 lot của InstaForex là 10000 USD

Dưới đây là công thức tính giá trị các cặp tiền tệ hiện tại và CFD:

Tính giá trị cho 1 pips:

1. XXX/USD
v.p. =1 * (khối lượng giao dịch)
2. USD/XXX
     v.p. = 1/(USD/XXX) * (khối lượng giao dịch)
3. AAA/BBB
     v. p. =(AAA/USD)/ (AAA/BBB) * khối lượng giao dịch

 

Tính giá trị trên CFD:

v. p. = khối lượng * đòn bẩy * biến động giá nhỏ nhất


Tính toán cổ tức

Dưới đây là bảng cổ tức, nó chứa thông tin về phí cổ tức ngày tiếp theo tính trên mỗi công cụ giao dịch của nhóm NYSE. Cổ tức trong cột tương ứng sẽ được tính cho từng vị trí chưa đóng trước ngày thanh toán trên công cụ #CFD.

Ví dụ: trong trường hợp ngày giao dịch không hưởng cổ tức với số tiền A của cổ phiếu #B, sẽ có "vị trí mua" trong 2 lot tổng cổ tức, cái mà sẽ được tính từ một giao dịch với cổ phần #B, tạo thành 2 lot X 100 cổ phiếu X A USD. Nếu có nhiều vị trí được mở của cổ phiếu #B, tổng của tất cả vị trí được lấy như là giá trị A.

Khi số dư của các giao dịch âm(tổng các giao dịch có SELL-slant) cổ tức có giá trị âm.

Ví dụ tính toán chính xác cổ tức:

Ban giám đốc công ty Microsoft(MSFT) tuyên bố thanh toán cổ tức quý với số tiền là $0.130 cho cổ phiếu vào ngày 10 tháng 6:
* Ngày giao dịch không hưởng cổ tức - 08.18.2009;
* Ngày ghi nhận - 08.20.2009;
* Ngày thanh toán - 10.09.2009.

Tiền cổ tức cho giao dịch với khối lượng 1 lot sẽ được tính là 100 x 0.130 = 13 USD.
Mở vị trí bán với khối lượng 1 lot (100 cổ phiếu) vào ngày 18 tháng 4, 13 USD sẽ được bỏ. Mở vị trí mua với khối lượng 1 lot - 13 USD sẽ được thêm vào. Việc tính phí sẽ xảy ra vào ngày thực hiện đăng ký.

Tính toán cổ tức


Kí hiệu Khối lượng(lot) Số lượng Cổ tức Ngày giao dịch không hưởng cổ tức kế tiếp
     


Dấu kiểm Ngày công bố Ngày ghi nhận Ngày thanh toán Ngày giao dịch không hưởng cổ tức Tiền, USD Thời gian
#AAPL 29.04.2020 10.05.2020 13.05.2020 07.05.2020 0.82 Quý
#AIG 03.05.2020 14.06.2020 28.06.2020 11.06.2020 0.32 Quý
#AXP 06.05.2020 01.07.2020 09.08.2020 30.06.2020 0.43 Quý
#BA 15.12.2019 13.02.2020 05.03.2020 12.02.2020 2.005 Quý
#BAC 21.04.2020 04.06.2020 25.06.2020 03.05.2020 0.18 Quý
#BK 14.07.2020 26.07.2020 06.08.2020 23.07.2020 0.31 Quý
#BHP 09.12.2018 05.03.2020 23.03.2020 04.03.2020 1.3
#C 20.04.2020 03.05.2020 21.05.2020 30.04.2020 0.51 Quý
#CAT 09.06.2020 19.07.2020 19.08.2020 16.07.2020 1.03 Quý
#CHL 27.03.2019 21.05.2020 05.07.2020 20.05.2020 0.999 Quý
#CMCSA 12.05.2020 30.06.2020 21.07.2020 29.06.2020 0.23 Quý
#CSCO 09.06.2020 05.07.2020 21.07.2020 01.07.2020 0.36 Quý
#CVX 23.04.2020 18.05.2020 09.06.2020 17.05.2020 1.29 Quý
#DIS 03.12.2019 15.12.2019 15.01.2020 12.12.2019 0.88
#EBAY 26.04.2020 31.05.2020 18.06.2020 28.05.2020 0.16 Quý
#DWDP 11.03.2019 25.04.2019 27.05.2019 01.05.2019 0.42 Quý
#F 07.01.2020 29.01.2020 01.03.2020 28.01.2020 0.15 Quý
#FCX 17.12.2019 14.01.2020 02.02.2020 13.01.2020 0.05 Quý
#FDX 14.06.2020 25.06.2020 12.07.2020 25.06.2020 0.65 Quý
#GE 18.06.2020 28.06.2020 26.07.2020 25.06.2020 0.01 Quý
#GILD 29.04.2020 11.06.2020 28.06.2020 10.06.2020 0.68 Quý
#GS 15.07.2020 31.08.2020 28.09.2020 30.08.2020 1.25 Quý
#HAL 19.05.2020 02.06.2020 23.06.2020 01.06.2020 0.0450 Quý
#HD 18.05.2020 03.06.2020 17.06.2020 02.06.2020 1.5 Quý
#HON 26.04.2020 14.05.2020 04.06.2020 13.05.2020 0.90 Quý
#HPQ 23.06.2020 08.09.2020 06.10.2020 07.09.2020 0.1762 Quý
#IBM 27.04.2020 07.05.2020 09.06.2020 06.05.2020 1.63 Quý
#INTC 15.07.2020 06.08.2020 31.08.2020 05.08.2020 0.33 Quý
#IP 13.07.2020 13.08.2020 14.09.2020 12.08.2020 0.5125 Quý
#JNJ 19.07.2020 24.08.2020 07.09.2020 23.08.2020 1.01 Quý
#JPM 16.03.2020 05.04.2020 29.04.2020 02.04.2020 0.9 Quý
#KO 21.04.2020 14.06.2020 30.06.2020 11.06.2020 0.41 Quý
#KHC 29.04.2020 28.05.2020 25.06.2020 24.05.2020 0.4 Quý
#MA 16.06.2020 08.07.2020 06.08.2020 07.07.2020 0.40 Quý
#MCD 21.07.2020 31.08.2020 14.09.2020 30.08.2020 1.25 Quý
#MDLZ 12.05.2020 29.06.2020 13.07.2020 25.06.2020 0.285 Quý
#MGM 29.04.2020 09.06.2020 14.06.2020 08.06.2020 0.0025 Quý
#MMM 11.05.2020 21.05.2020 11.06.2020 20.05.2020 1.47 Quý
#MO 13.05.2020 14.06.2020 09.07.2020 11.06.2020 0.84 Quý
#MRK 25.05.2020 14.06.2020 06.07.2020 11.06.2020 0.61 Quý
#MRVL 24.06.2020 12.07.2020 28.07.2020 09.07.2020 0.06 Quý
#MS 15.04.2020 30.07.2020 13.08.2020 29.07.2020 0.35 Quý
#MSFT 16.06.2020 19.08.2020 09.09.2020 18.08.2020 0.51 Quý
#NKE 06.05.2020 31.05.2020 30.06.2020 28.05.2020 0.245 Quý
#ORAN 27.05.2020 07.06.2020 23.06.2020 04.06.2020 0.17 Quý
#ORCL 15.06.2020 14.07.2020 27.07.2020 13.07.2020 0.24 Quý
#PBR 07.07.2020 23.07.2020 21.12.2020 22.07.2020 0.087
#PEP 04.05.2020 04.06.2020 29.06.2020 03.06.2020 1.0225 Quý
#PFE 24.06.2020 30.07.2020 31.08.2020 29.07.2020 0.38 Quý
#PG 13.07.2020 23.07.2020 16.08.2020 22.07.2020 0.7907 Quý
#POT 13.12.2017 28.12.2017 31.01.2018 27.12.2017 0.10 Quý
#QCOM 14.07.2020 02.09.2020 23.09.2020 01.09.2020 0.65 Quý
#QQQ 18.06.2020 22.06.2020 30.07.2020 21.06.2020 0.4240 Quý
#SBUX 23.06.2020 06.08.2020 20.08.2020 05.08.2020 0.41 Quý
#SNDK 21.07.2015 02.08.2015 24.08.2015 29.07.2015 0.3 Quý
#SPY 15.01.2020 21.06.2020 30.07.2020 18.06.2020 1.366 Quý
#T 25.06.2020 09.07.2020 02.08.2020 08.07.2020 0.52 Quý
#TRI 04.05.2020 20.05.2020 14.06.2020 19.05.2020 0.38 Quý
#TRV 22.01.2020 09.03.2020 30.03.2020 08.03.2020 0.82 Quý
#UBS 20.01.2020 05.05.2020 06.05.2020 04.05.2020 0.73
#UL 16.04.2019 14.05.2020 03.06.2020 13.05.2020 0.4395 Quý
#UPS 13.05.2020 25.05.2020 09.06.2020 21.05.2020 1.01 Quý
#UTX 02.02.2020 13.02.2020 09.03.2020 12.02.2020 0.735 Quý
#V 21.07.2020 13.08.2020 31.08.2020 12.08.2020 0.3 Quý
#VZ 03.06.2020 09.07.2020 02.08.2020 08.07.2020 0.615 Quý
#WDC 12.02.2020 02.04.2020 16.04.2020 01.04.2020 0.50 Quý
#WFC 23.04.2020 07.05.2020 31.05.2020 06.05.2020 0.51 Quý
#WMT 17.02.2020 13.08.2020 07.09.2020 12.08.2020 0.54 Quý
#XOM 28.04.2020 12.05.2020 09.06.2020 11.05.2020 0.87 Quý
Bắt đầu giao dịch mà không cần phải lo ngại rủi ro và không cần đầu tư
Với tiền thưởng khởi nghiệp mới trị giá $1000
Get bonus
55%
from InstaForex
on every deposit
Kiếm được lên tới
$50000
khi gửi lời mời cho bạn bè để nhận Tiền thưởng Khởi động từ InstaForex
Không yêu cầu tự đầu tư!