Khước từ trách nhiệm MT5

Tất cả thông tin trên cổng thông tin МТ5 là miễn phí, quản lý và chủ sở hữu cổng thông tin MT5 không chịu trách nhiệm về tính xác thực của thông tin hay bất kỳ thiệt hại nào liên quan đến dữ liệu đăng trên trang cổng thông tin.

Tác giả, người tham gia, người quản lý hoặc người liên quan đến trang web mt5.com phải chịu trách nhiệm về thông tin không đầy đủ hoặc sai lệch, và việc sử dụng dữ liệu và link của trang web.

Nhà quản lý cổng thông tin có quyền thực hiện điều chỉnh mà không cần thông báo cho người sử dụng.

Bất kỳ dấu hiệu kinh doanh; tên của hàng hóa, cơ quan và tổ chức; quyền thiết kế; quyền tác giả và quyền liên kết được đề cập, sử dụng, hoặc trích dẫn tại trang web thuộc quyền sở hữu của tác giả, do đó bạn không được phép sử dụng chúng tại bất cứ nơi nào khác. Nếu việc thay thế không được chỉ định, các trang của website này không liên quan đến người sở hữu quyền hay bất cứ ai ngoại trừ người có quyền sử dụng các tài liệu được bảo vệ bởi quyền tác giả. Bạn không phải chịu trách nhiệm cho việc sử dụng những tài liệu này hoặc những tài liệu tương tự.

Sử dụng trang web này là bạn đã đồng ý với "Khước từ trách nhiệm", các quy định cũng như chịu trách nhiệm cho những hành động của bạn.

Nhà quản trị trang web có quyền sửa đổi Quy định và đưa vào áp dụng ngay lập tức. Việc tiếp tục sử dụng trang web nghĩa là bạn đồng ý với những quy định mới.

Sử dụng tài liệu trang web,liên kết đến http://www.mt5.com là bắt buộc.

Bắt đầu giao dịch mà không cần phải lo ngại rủi ro và không cần đầu tư
Với tiền thưởng khởi nghiệp mới trị giá $1000
Get bonus
55%
from InstaForex
on every deposit
Kiếm được lên tới
$50000
khi gửi lời mời cho bạn bè để nhận Tiền thưởng Khởi động từ InstaForex
Không yêu cầu tự đầu tư!