InstaForex InstaForex

Những bài phân tích

Phần này của cổng thông tin MT5 bao gồm những tài liệu phân tích liên quan được cung cấp bởi những chuyên gia hàng đầu trên thị trường ngoại hối. Bao gồm những bài đánh giá Forex, các bài phân tích tài chính và các bài báo dự đoán dựa trên những sự kiện kinh tế trên lịch MT5.

Các phân tích tổng hợp
Các đánh giá phân tích ngoại hối
16 Aug 2017, 11:02 UTC+00
 
16 Aug 2017, 10:51 UTC+00
 
16 Aug 2017, 10:45 UTC+00
 
16 Aug 2017, 10:38 UTC+00
 
16 Aug 2017, 10:27 UTC+00
 
16 Aug 2017, 08:57 UTC+00
 
15 Aug 2017, 09:37 UTC+00
 
15 Aug 2017, 09:11 UTC+00
 
15 Aug 2017, 09:04 UTC+00
 
15 Aug 2017, 08:59 UTC+00
 
15 Aug 2017, 08:52 UTC+00
 
15 Aug 2017, 08:43 UTC+00
 
14 Aug 2017, 13:03 UTC+00
 
14 Aug 2017, 12:58 UTC+00
 
14 Aug 2017, 12:53 UTC+00
 
14 Aug 2017, 12:44 UTC+00
 
14 Aug 2017, 12:40 UTC+00
 
14 Aug 2017, 12:30 UTC+00
 
11 Aug 2017, 12:31 UTC+00
 
Global economic calendar
Wednesday, 16 August 2017 
Time Country Indices Period Previous Reading Forecast Actual Reading Importance
18:00
 
FOMC Meeting Minutes Jul
High
22:45
 
Producer Price Index 2 quarter 0.8% q/q; 1.4% q/q 0.9% q/q; 0.7% q/q
Medium
23:50
 
Trade Balance Jul 81.4В; 439.9В 196.3В; 353.6В
Low
Thursday, 17 August 2017 
Time Country Indices Period Previous Reading Forecast Actual Reading Importance
01:30
 
Participation Rate Jul 65.0% 65.0%
Low
01:30
 
Part Time Employment Change Jul 62.0K; -48.0K
Medium
01:30
 
Employment Change Jul 14.0K 20.0K
High
01:30
 
Unemployment Rate Jul 5.6% 5.6%
High
08:30
 
Retail Sales Ex Auto Fuel Jul 0.9% m/m; 3.0% y/y 0.1% m/m; 1.2% y/y
Medium
08:30
 
Retail Sales With Auto Fuel Jul 0.6% m/m; 2.9% y/y 0.2% m/m; 1.4% y/y
High
9:00
 
Trade balance Jun 19.7bln; 21.4bln 20.3В; 25.0В
Low
9:00
 
Consumer Price Index Core Jul 1.2% y/y 1.2% y/y
Medium
9:00
 
Consumer Price Index Jul 1.3% y/y 1.3% y/y
Medium
11:30
 
ECB Monetary Policy Meeting Accounts Jul
Medium
12:30
 
Manufacturing Sales Jun 1.1% m/m -1.0% m/m
Medium
12:30
 
Philly Fed Manufacturing Index Aug 19.5 18.8
Medium
12:30
 
Unemployment Claims Aug 244K 240K
High
12:30
 
Continuing Claims Aug 1951K 1953K
Medium
13:15
 
Manufacturing (SIC) Production Jul 0.2% m/m 0.2% m/m
Low
13:15
 
Industrial Production Jul 0.4% m/m 0.3% m/m
Medium
13:15
 
Capacity Utilization Rate Jul 76.6% 76.7%
Medium
16:30
 
FOMC Member Robert Kaplan Speaks Aug
Medium
Friday, 18 August 2017 
Time Country Indices Period Previous Reading Forecast Actual Reading Importance
06:00
 
PPI Jul 0.0% m/m; 2.4% y/y 0.0% m/m; 2.2% y/y
Low
12:30
 
Consumer Price Index Jul -0.1% m/m; 1.0% y/y 0.0% m/m; 1.2% y/y
High
12:30
 
Core CPI Jul 0.1% m/m; 0.9% y/y
High
12:30
 
Common Core CPI Jul 1.4% y/y
Medium
12:30
 
Median Core CPI Jul 1.6% y/y
Medium
12:30
 
Trimmed Core CPI Jul 1.2% y/y
Medium
14:00
 
Prelim UoM Consumer Sentiment Aug 93.4 94.0
Medium
14:15
 
FOMC Member Robert Kaplan Speaks Aug
Medium
17:00
 
Baker Hughes U.S. Rig Count Aug 949
Low
Saturday, 19 August 2017 
Time Country Indices Period Previous Reading Forecast Actual Reading Importance
14:00
 
Mortgage Delinquencies 2 quarter 4.71%
Medium
Sunday, 20 August 2017 
Time Country Indices Period Previous Reading Forecast Actual Reading Importance
23:01
 
Rightmove House Prices Aug 0.1% m/m; 2.8% y/y
Low
Monday, 21 August 2017 
Time Country Indices Period Previous Reading Forecast Actual Reading Importance
04:30
 
All Industries Activity Jun -0.9% m/m
Low
08:30
 
Public Sector Net Borrowing Jul 6.3bln; 6.9В
Medium
10:00
 
Bundesbank Monthly Report Aug
Low
10:00
 
CBI Industrial Order Expectations Aug 10
Low
Bắt đầu giao dịch mà không cần phải lo ngại rủi ro và không cần đầu tư
Với tiền thưởng khởi nghiệp mới trị giá $1000
Get bonus
55%
from InstaForex
on every deposit