Relative Vigor Index - RVI

Relative Vigor Index Technical Indicator (RVI) ตั้งอยู่บนพื้นฐานของข้อเท็จจริงที่ว่าราคาปิดมักสูงกว่าราคาเปิดในตลาดขาขึ้น (bull market) และ ราคาปิดมักต่ำกว่าราคาเปิดในตลาดขาลง (bear market) ดังนั้น, ค่าของ indicator นี้จึงกำหนดโดยตำแหน่งราคาในช่วงสิ้นระยะเวลา ในการทำดัชนีนี้ให้เป็นค่ามาตรฐานสำหรับระดับราคาในการเทรดรายวัน, ต้องนำการเปลี่ยนแปลงราคาหารด้วยระดับราคาสูงสุดในระหว่างวัน สำหรับการคำนวณที่ละเอียดขึ้น, มีการนำค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่เลขคณิตมาใช้ (Simple Moving Average) ตัวเลข 10 เป็นระยะเวลาที่ดีที่สุด เพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาที่อาจเกิดขึ้น, คุณอาจต้องสร้างเส้นบอกสัญญาณเพิ่มเติมซึ่่งเป็นเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ถ่วงน้ำหนักแบบสมมาตรสำหรับ 4 ช่วงเวลา (4-period symmetrically weighted moving average) ของค่า Relative Vigor Index สัญญาณซื้อหรือขายจะเกิดขึ้นเมื่อมีการตัดกันของเส้น

การคำนวณ

RVI = (CLOSE-OPEN)/(HIGH-LOW)

โดยที่:
OPEN - หมายถึง ราคาเปิด;
HIGH - หมายถึง ราคาสูงสุด;
LOW - หมายถึง ราคาต่ำสุด;
CLOSE - หมายถึง ราคาปิด

Back list of indicators

เริ่มต้นการเทรดโดยไม่มีความเสี่ยงและไม่ต้องลงทุน
ด้วยโบนัสเริ่มต้นลูกค่า $1000
รับโบนัส
55%
จากทาง InstaForex
จากทุกการฝากเงิน
ได้รับเงินถึง
$50000
สำหรับการเชิญเพื่อน ในการรับโบนัสแบบเริ่มต้นจากทาง InstaForex
ไม่จำเป็นต้องมีเงินลงทุน