กราฟ Forex

forex Charts

ในที่นี้, คุณสามารถดูความเคลื่อนไหวของคู่เงินหนึ่งหรือคู่เงินอื่นด้วยความช่วยเหลือของกราฟ กราฟถูกนำเสนอในรูปแบบของช่วงเวลาต่างๆ ทำให้สามารถวิเคราะห์แนวโน้มได้ง่ายขึ้นโดยขึ้นอยู่กับช่วงเวลาที่คุณพิจารณา

{{$select.selected.name}}

{{realtime.bid}} {{realtime.change > 0 ? "+" : ""}}{{realtime.change}} ({{changePersentage.change > 0 ? "+" : ""}}{{realtime.changePersentage}}%)

{{"Ask"| i18n}}: {{realtime.ask}}
{{"Bid"| i18n}}: {{realtime.bid}}

เริ่มต้นการเทรดโดยไม่มีความเสี่ยงและไม่ต้องลงทุน
ด้วยโบนัสเริ่มต้นลูกค่า $1000
รับโบนัส
55%
จากทาง InstaForex
จากทุกการฝากเงิน
ได้รับเงินถึง
$50000
สำหรับการเชิญเพื่อน ในการรับโบนัสแบบเริ่มต้นจากทาง InstaForex
ไม่จำเป็นต้องมีเงินลงทุน