การปฏิเสธความรับผิดชอบ MT5

ข้อมูลทั้งหมดที่นำมาวางในพอร์ทัล МТ5 portal ไม่มีค่าใช้จ่าย, ผู้บริหารและเจ้าของพอร์ทัล MT5 ไม่รับผิดชอบต่อความเป็นจริงของข้อมูลและความไร้ประโยชน์ใดๆที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลที่โพสไว้ในหน้าพอร์ทัล

ผู้เรียบเรียง ผู้มีส่วนร่วม ผู้จัดการ หรือบุคคลที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเวบไซด์ไม่รับผิดชอบต่อข้อมูลที่มีไม่เพียงพอหรือข้อมูลที่ผิด และไม่รับผิดชอบต่อการใช้ข้อมูลเวบไซด์หรือลิงค์

ผู้มีอำนาจในการบริหารจัดการพอร์ทัลขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนโดยไม่ต้องแจ้งผู้ใช้งานล่วงหน้า

เครื่องหมายการค้า เครื่องหมายและชื่อสินค้า แผนกและองค์กร สิทธิ์ในการออกแบบ ลิขสิทธิ์ในผลงานและสิทธิ์ที่เกี่ยวข้องซึ่งถูกกล่าวถึง ใช้ หรืออ้างถึงในหน้าเวบไซด์ เป็นของเจ้าของ, และการใช้สิทธิ์ดังกล่าวไม่ทำให้คุณสามารถใช้มันได้ในที่อื่น หากไม่มีการระบุไว้เป็นอย่างอื่น, หน้าเวบไซด์นี้ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเจ้าของสิทธิ์ และไม่มีผู้ใดยกเว้นเจ้าของที่ถูกต้องได้รับอนุญาตให้ใช้เนื้อหาข้อมูลที่ได้รับความคุ้มครองโดยสิทธิ์ของความเป็นเจ้าของ คุณไม่ต้องรับผิดชอบต่อการใช้สิ่งเหล่านี้หรือเนื้อหาที่มีลักษณะคล้ายกัน

ในการใช้เวบไซด์นี้, คุณยอมรับข้อตกลง "การปฏิเสธความรับผิดชอบ" และข้อบังคับที่กำหนดไว้ และยอมรับความรับผิดชอบที่สามารถตกอยู่ที่คุณ

ฝ่ายบริหารเวบไซด์มีสิทธิ์เปลี่ยนแปลงข้อบังคับซึ่งมีผลบังคับใช้ในทันที ความต่อเนื่องในการใช้เวบไซด์แสดงถึงการตกลงยินยอมในข้อบังคับใหม่โดยอัตโนมัติ

ในการใช้เนื้อหาข้อมูลของเว็บไซด์, ต้องใช้ hyperlink เพื่อเชื่อมโยงไปยัง http://www.mt5.com

เริ่มต้นการเทรดโดยไม่มีความเสี่ยงและไม่ต้องลงทุน
ด้วยโบนัสเริ่มต้นลูกค่า $1000
รับโบนัส
55%
จากทาง InstaForex
จากทุกการฝากเงิน
ได้รับเงินถึง
$50000
สำหรับการเชิญเพื่อน ในการรับโบนัสแบบเริ่มต้นจากทาง InstaForex
ไม่จำเป็นต้องมีเงินลงทุน