บทวิเคราะห์

บทวิเคราะห์

ส่วนนี้ของพอร์ทัล MT5 ประกอบด้วยบทวิเคราะห์ที่เกี่ยวข้องซึ่งจัดทำขึ้นโดยผู้เชี่ยวชาญชั้นนำในตลาด Forex นอกจากนี้ ยังมีบทวิเคราะห์ Forex, การวิเคราะห์ด้านการเงิน, และบทความคาดการณ์โดยอิงเหตุการณ์ทางเศรษฐกิจที่อยู่ในปฏิทิน MT5

Top Articles
บทวิเคราะห์คลื่น Elliott ของคู่สกุลเงินปอนด์และเยน (GBP/JPY) สำหรับวันที่ 18 เดือนกรกฎาคม ปี2019
บทวิเคราะห์คลื่น Elliott ของคู่สกุลเงินปอนด์และเยน (GBP/JPY) สำหรับวันที่ 18 เดือนกรกฎาคม ปี2019
คู่สกุลเงินปอนด์และเยน (GBP/JPY) ได้เติมเต็มเป้าหมายของพวกเราที่ระดับ 124.50 แต่มันก็ยังสามารถผลักดันให้ลดลงไปมากกว่าเดิม...
18 Jul 2019, 07:44 UTC+00
คู่สกุลเงินยูโรและดอลลาร์สหรัฐ (EUR/USD) กำลังมุ่งหน้าไปแนวต้าน และเตรียมการย้อนตัว!
คู่สกุลเงินยูโรและดอลลาร์สหรัฐ (EUR/USD) กำลังมุ่งหน้าไปแนวต้าน และเตรียมการย้อนตัว!
คู่สกุลเงินยูโรและดอลลาร์สหรัฐ (EUR/USD) กำลังมุ่งหน้าไปแนวต้าน ที่พวกเราอาจจะพบกับการย้อนตัวลงไปต่ำกว่าระดับนี้
18 Jul 2019, 05:17 UTC+00
คู่สกุลเงินดอลลาร์นิวซีแลนด์และดอลลาร์สหรัฐ (NZD/USD) กำลังมุ่งหน้าไปยังแนวต้าน แล้วเตรียมการย้อนตัว!
คู่สกุลเงินดอลลาร์นิวซีแลนด์และดอลลาร์สหรัฐ (NZD/USD) กำลังมุ่งหน้าไปยังแนวต้าน แล้วเตรียมการย้อนตัว!
ราคา กำลังมุ่งหน้าไปยังแนวต้าน ที่มันอาจจะมีการย้อนตัวกลับไปยังแนวรับ
18 Jul 2019, 05:10 UTC+00
การวิเคราะห์คลื่น Elliott ของคู่สกุลเงินยูโรและเยน ( EUR/JPY) สำหรับวันที่ 18 เดือนกรกฎาคม ปี2019
การวิเคราะห์คลื่น Elliott ของคู่สกุลเงินยูโรและเยน ( EUR/JPY) สำหรับวันที่ 18 เดือนกรกฎาคม ปี2019
คู่สกุลเงินยูโรและเยน ( EUR/JPY) ยังคงมุ่งหน้าไปทีละเล็กละน้อยในด้านล่างไปยังเป้าหมายที่ต้องการของพวกเราในระดับที่ 120.62...
18 Jul 2019, 07:36 UTC+00
คู่สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐและเยน ( USD/JPY) เคลื่อนตัวทะลุผ่านแนวรับที่กลายมาเป็นแนวต้าน แล้วมุ่งหน้าลง!
คู่สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐและเยน ( USD/JPY) เคลื่อนตัวทะลุผ่านแนวรับที่กลายมาเป็นแนวต้าน แล้วมุ่งหน้าลง!
คู่สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐและเยน ( USD/JPY) เคลื่อนตัวทะลุผ่านแนวรับที่กลายมาเป็นแนวต้าน ที่ระดับ 107.81...
18 Jul 2019, 05:07 UTC+00
บทวิเคราะห์คลื่น Elliott ของคู่สกุลเงินปอนด์และเยน (GBP/JPY) สำหรับวันที่ 28 เดือนมิถุนายน ปี2019
บทวิเคราะห์คลื่น Elliott ของคู่สกุลเงินปอนด์และเยน (GBP/JPY) สำหรับวันที่ 28 เดือนมิถุนายน ปี2019
คู่สกุลเงินปอนด์และเยน (GBP/JPY) ทดสอบกับแนวต้านที่สำคัญในระยะสั้นที่ระดับ 137.13 และไม่สามารถเคลื่อนตัวทะลุผ่านขึ้นได้บนได้...
28 Jun 2019, 07:00 UTC+00
การวิเคราะห์คลื่น Elliott ของคู่สกุลเงินยูโรและเยน ( EUR/JPY) สำหรับวันที่ 26เดือนมิถุนายน ปี2019
การวิเคราะห์คลื่น Elliott ของคู่สกุลเงินยูโรและเยน ( EUR/JPY) สำหรับวันที่ 26เดือนมิถุนายน ปี2019
พวกเราคาดการณ์ว่า แนวรับย่อยในพื้นที่ของ 121.50 - 121.70 จะสามารถป้องกันการปรับตัวลงเพื่อการปรับตัวครั้งต่อไปหาระดบัที่ 123.18...
26 Jun 2019, 07:20 UTC+00
บทวิเคราะห์คลื่น Elliott ของคู่สกุลเงินยูโรและเยน (EUR/JPY) สำหรับวันที่ 21 เดือนมิถุนายนปี 2019
บทวิเคราะห์คลื่น Elliott ของคู่สกุลเงินยูโรและเยน (EUR/JPY) สำหรับวันที่ 21 เดือนมิถุนายนปี 2019
คู่สกุลเงินยูโรและเยน (EUR/JPY) ปรับตัวไปยังระดับสูงที่ 121.92 ก่อนหน้าที่จะปรับตัวลงมาต่ำอีกครั้ง...
21 Jun 2019, 07:57 UTC+00
การวิเคราะห์คลื่น Elliott ของคู่สกุลเงินยูโรและเยน ( EUR/JPY) สำหรับวันที่ 28 เดือนมิถุนายน ปี2019
การวิเคราะห์คลื่น Elliott ของคู่สกุลเงินยูโรและเยน ( EUR/JPY) สำหรับวันที่ 28 เดือนมิถุนายน ปี2019
พวกเราคาดการณ์ว่า แนวรับระยะสั้นที่ใกล้กับ 122.11 จะป้องกันการปรับตัวลงเพื่อ การปรับตัวครั้งต่อไปให้สูงขึ้นกว่าเดิมไปยัง...
28 Jun 2019, 06:49 UTC+00
บทวิเคราะห์คลื่น Elliott ของคู่สกุลเงินปอนด์และเยน (GBP/JPY) สำหรับวันที่ 26เดือนมิถุนายน ปี2019
บทวิเคราะห์คลื่น Elliott ของคู่สกุลเงินปอนด์และเยน (GBP/JPY) สำหรับวันที่ 26เดือนมิถุนายน ปี2019
จากการเคลื่อนตัวทะลุผ่านกลับไปยังแนวรับระยะสั้นที่สำคัญที่ระดับ 135.92 คู่สกุลเงินปอนด์และเยน (GBP/JPY)...
26 Jun 2019, 07:27 UTC+00
บทวิเคราะห์ Forex
บทวิเคราะห์คลื่น Elliott ของคู่สกุลเงินปอนด์และเยน (GBP/JPY) สำหรับวันที่ 15 เดือนกรกฎาคม ปี2019
บทวิเคราะห์คลื่น Elliott ของคู่สกุลเงินปอนด์และเยน (GBP/JPY) สำหรับวันที่ 15 เดือนกรกฎาคม ปี2019
พวกเรายังคงมองหาการเคลื่อนตัวทะลุผ่านขึ้นไปสูงกว่าแนวต้านที่ระดับ 136.06 และที่สำคัญกว่านั้น...
15 Jul 2019, 06:40 UTC+00
อัตราการว่างงานในประเทศออสเตรเลีย ปรับตัวขึ้นมาถึง 5.2% ในเดือนมิถุนายน
17 Jul 2019, 22:16 UTC+00
การวิเคราะห์คลื่น Elliott ของคู่สกุลเงินยูโรและเยน ( EUR/JPY) สำหรับวันที่ 15 เดือนกรกฎาคม ปี2019
การวิเคราะห์คลื่น Elliott ของคู่สกุลเงินยูโรและเยน ( EUR/JPY) สำหรับวันที่ 15 เดือนกรกฎาคม ปี2019
คู่สกุลเงินยูโรและเยน ( EUR/JPY) ไม่สามารถรักษาการปรับตัวและ การเคลื่อนตัวทะลุผ่านแนวต้านขึ้นไปที่ระดับ 122.30...
15 Jul 2019, 06:19 UTC+00
อัตราการว่างงานในประเทศออสเตรเลีย ทรงตัวอยู่ใน 5.2% ในเดือนมิถุนายน
17 Jul 2019, 21:46 UTC+00
การวิเคราะห์ทางเทคนิค: ระดับระหว่างวันที่สำคัญสำหรับคู่สกุลเงินยูโรและเยน (EUR/USD) สำหรับวันที่ 12 เดือนกรกฎาคม ปี2019
การวิเคราะห์ทางเทคนิค: ระดับระหว่างวันที่สำคัญสำหรับคู่สกุลเงินยูโรและเยน (EUR/USD) สำหรับวันที่ 12 เดือนกรกฎาคม ปี2019
เมื่อตลาดยุโรปเปิดออกมา ก็จะมีการรายงานข้อมูลทางเศรษฐกิจบางส่วนออกมา อย่างเช่น การผลิตทางอุตสาหกรรมประจำเดือนและ...
12 Jul 2019, 08:20 UTC+00
ประเทศญี่ปุ่นมียอดการเกินดุลทางการค้าสินค้าอยู่ที่ 589.5 พันล้านเยน
17 Jul 2019, 20:56 UTC+00
บทวิเคราะห์ทางเทคนิคของคู่สกุลเงินยูโรและดอลลาร์สหรัฐ (EUR/USD) สำหรับวันที่ 12 เดือนกรกฎาคม ปี2019
บทวิเคราะห์ทางเทคนิคของคู่สกุลเงินยูโรและดอลลาร์สหรัฐ (EUR/USD) สำหรับวันที่ 12 เดือนกรกฎาคม ปี2019
แนวโน้มขาขึ้นยังพยายามที่จะเข้าสู่ช่องทาง
12 Jul 2019, 07:25 UTC+00
รายงานข้อมูลการว่างงานของประเทศออสเตรเลียในวันพฤหัสบดี
17 Jul 2019, 18:01 UTC+00
บทวิเคราะห์คลื่น Elliott ของคู่สกุลเงินปอนด์และเยน (GBP/JPY) สำหรับวันที่ 12 เดือนกรกฎาคม ปี2019
บทวิเคราะห์คลื่น Elliott ของคู่สกุลเงินปอนด์และเยน (GBP/JPY) สำหรับวันที่ 12 เดือนกรกฎาคม ปี2019
คู่สกุลเงินปอนด์และเยน (GBP/JPY) กำลังไปทดสอบกับแนวต้านที่สำคัญระยะสั้นที่ระดับ 135.98 ส่วนการเคลื่อนตัวทะลุผ่านขึ้นไปนั้น...
12 Jul 2019, 07:21 UTC+00
ดัชนี PMI ของภาคการผลิตของประเทศนิวซีแลนด์ เพิ่มขึ้นมาเป็น 51.3
11 Jul 2019, 18:56 UTC+00
การวิเคราะห์คลื่น Elliott ของคู่สกุลเงินยูโรและเยน ( EUR/JPY) สำหรับวันที่ 12 เดือนกรกฎาคม ปี2019
การวิเคราะห์คลื่น Elliott ของคู่สกุลเงินยูโรและเยน ( EUR/JPY) สำหรับวันที่ 12 เดือนกรกฎาคม ปี2019
ด้วยการเคลื่อนตัวทะลุผ่านสูงกว่าแนวต้านย่อยที่ระดับ 122.09 พวกเราก็จะมีตัวบ่งชี้อันดับแรกที่แข็งแกร่งที่...
12 Jul 2019, 07:17 UTC+00
รายงานข้อมูลการค้าของประเทศจีนในวันศุกร์
11 Jul 2019, 18:01 UTC+00
การวิเคราะห์ทางเทคนิค: ระดับระหว่างวันที่สำคัญสำหรับคู่สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐและเยน (USD/JPY) สำหรับวันที่ 12 เดือนกรกฎาคม ปี2019
การวิเคราะห์ทางเทคนิค: ระดับระหว่างวันที่สำคัญสำหรับคู่สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐและเยน (USD/JPY) สำหรับวันที่ 12 เดือนกรกฎาคม ปี2019
ในเอเชีย ประเทศญี่ปุ่นจะนำเสนอข้อมูล การผลิตทางอุตสาหกรรมฉบับปรับปรุง ประจำเดือน...
12 Jul 2019, 07:17 UTC+00
รายงานจาก RICS : ยอดราคาบ้านในสหราชอาณาจักรอังกฤษ ฟื้นตัวขึ้นมาในเดือนมิถุนายน
10 Jul 2019, 23:58 UTC+00
Global economic calendar
Thursday, 18 July 2019 
Time Country Indices Period Previous Reading Forecast Actual Reading Importance
23:30
 
National CPI Jun 0.7% 0.7%
High
23:30
 
National CPI ex Fresh Food Jun 0.8% 0.6%
Medium
23:30
 
National CPI ex fresh food & energy Jun 0.5% 0.5%
Medium
Friday, 19 July 2019 
Time Country Indices Period Previous Reading Forecast Actual Reading Importance
03:00
 
Credit Card Spending Jun 0.4% m/m; 6.6% y/y
Low
04:30
 
All Industry Activity Index May 0.9% 0.3%
Low
06:00
 
PPI Jun -0.1% m/m; 1.9% y/y -0.1% m/m; 1.5% y/y
Low
08:00
 
Current Account (sa) May 20.9bln; 19.2bln 21.2bln
Low
08:30
 
Public Sector Net Borrowing Jun 4.5bln; 5.1bln 3.4bln; 3.9bln
Medium
12:30
 
Retail Sales May 0.1% m/m; 0.1% m/m 0.3% m/m; 0.3% m/m
Medium
14:00
 
UoM Consumer Sentiment Jul 98.2 98.6
Medium
14:00
 
UoM Inflation Expectations Jul 2.7%; 2.3%
Low
15:05
 
FOMC Member James Bullard Speaks
Medium
17:00
 
Baker Hughes U.S. Rig Count Jul 958
Low
20:30
 
FOMC Member Eric Rosengren Speaks
Medium
Monday, 22 July 2019 
Time Country Indices Period Previous Reading Forecast Actual Reading Importance
10:00
 
Bundesbank Monthly Report
Low
12:30
 
Wholesale Sales May 1.7%
Low
Tuesday, 23 July 2019 
Time Country Indices Period Previous Reading Forecast Actual Reading Importance
05:00
 
BOJ Core CPI Jun 0.7%
Low
9:30
 
10-y Bond Auction Jul 0.889%; 2.10
Low
10:00
 
CBI industrial order books balance Jul -15
Low
13:00
 
House Price Index May 0.4%
Low
14:00
 
Existing Home Sales Jun 5.34M; 2.5%
Low
14:00
 
Richmond Fed Manufacturing Index Jul 3
Low
14:30
 
Leading Index (Conference Board) May 107.5; 0.1%
Low
22:45
 
Trade Balance Jun 264M; -5492M
Medium
23:00
 
PMI Manufacturing (CBA) Jul 52.0
Low
23:00
 
PMI Manufacturing (CBA) Jul 52.6
Low
23:00
 
PMI Manufacturing (CBA) Jul 52.5
Low
Wednesday, 24 July 2019 
Time Country Indices Period Previous Reading Forecast Actual Reading Importance
00:30
 
PMI Manufacturing Jul 49.3
Low
07:15
 
PMI Manufacturing Jul 51.9
Medium
07:15
 
PMI Services Jul 52.9
Medium
07:15
 
Composite PMI Jul 52.7
Medium
07:30
 
PMI Manufacturing Jul 45.0
Medium
07:30
 
PMI Services Jul 55.8
Medium
07:30
 
Composite PMI Jul 52.6
Medium
08:00
 
PMI Manufacturing Jul 47.6
Medium
08:00
 
PMI Services Jul 53.6
Medium
เริ่มต้นการเทรดโดยไม่มีความเสี่ยงและไม่ต้องลงทุน
ด้วยโบนัสเริ่มต้นลูกค่า $1000
รับโบนัส
55%
จากทาง InstaForex
จากทุกการฝากเงิน
ได้รับเงินถึง
$50000
สำหรับการเชิญเพื่อน ในการรับโบนัสแบบเริ่มต้นจากทาง InstaForex
ไม่จำเป็นต้องมีเงินลงทุน