การโฆษณาในพอร์ทัล Forex ระดับสากล MT5 Portal MT5

บริษัท Web Online Media จำกัดเชิญโบรคเกอร์และบริษัทการเงินทั่วโลกในการฝังเนื้อหาโฆษณาในหน้าเว็บของพอร์ทัลสำหรับเทรดเดอร์มืออาชีพ mt5.com ในฐานะของผู้ลงโฆษณา, เรามองหาลูกค้าองค์กรที่มีความเชี่ยวชาญในการให้บริการด้านการเงินหรือบริการให้คำปรึกษาในธุรกิจการเงิน

บริการของพอร์ทัล MT5

กลุ่มผู้ใช้หลักของข้อมูลในพอร์ทัล MT5 เป็นกลุ่มคนที่ใช้บริการต่างๆของ MT5.com:

  • ฟรีอีเมล์ @MT5.com
  • รายงานข่าวและบทวิเคราะห์สดของพอร์ทัล
  • MT5 Forex TV
  • สถิติการซื้อขายในตลาด Forex
  • การติดตามตรวจสอบบัญชี
  • สารบัญแฟ้มสำหรับโปรแกรม Forex (Forex resources catalogue)
  • หน่วยเก็บ expert advisers
  • ฟอรัมสำหรับเทรดเดอร์ MT5

ผู้เข้าชมพอร์ทัล MT5

ผู้เข้าชมพอร์ทัล MT5 เป็นกลุ่มคนที่มีความสนใจในการเทรด การลงทุนในตลาดการเงินแบบที่มีและไม่มีการรวมกลุ่มกันในเวลาจริง ผู้เข้าชมพอร์ทัล MT5.com กลุ่มหลักมีความเชื่อมโยงกับเรื่องของการเทรดทางออนไลน์ในตลาดการเงิน

การแบ่งแยกกลุ่มผู้ชมอย่างเป็นแบบแผนสามารถทำได้ดังนี้:


Forex – เทรดเดอร์

ประเภทผู้เข้าชมพอร์ทัล MT5.com ประกอบด้วยกลุ่มคนที่เป็นลูกค้าจริงของบริษัทโบรคเกอร์ Forex ซึ่งเป็นกลุ่มที่ใช้งานพอร์ทัลมากที่สุด โดยใช้ประโยชน์จากส่วนสำคัญของบริการพอร์ทัล ซึ่งเป็นกลุ่มผู้ชมเป้าหมายสำหรับผู้ลงโฆษณาสำหรับคนในวงกว้าง


เทรดเดอร์กลุ่มมุ่งหวัง (Potential traders)

เทรดเดอร์กลุ่มมุ่งหวัง (Potential traders) หมายถึง กลุ่มคนที่ศึกษาเนื้อหาเกี่ยวกับ Forex แต่ยังไม่ได้เป็นลูกค้าจริงของบริษัทโบรคเกอร์ที่ใดที่หนึ่ง ผู้เข้าชมกลุ่มนี้มีความน่าสนใจจากมุมมองของสองปัจจัย ปัจจัยแรก, คนกลุ่มนี้ไม่ได้เปิดสถานะกับโบรคเกอร์ นั่นหมายความว่าการฝังโฆษณาลงในพอร์ทัลสามารถมีอิทธิพลต่อการเลือกของพวกเขาได้ ปัจจัยที่สอง, โดยทั่วไปคนกลุ่มนี้เป็นกลุ่มคนที่มีการศึกษาดีและมีความมั่นคงแน่นอน, ซึ่งมีการศึกษารายละเอียดการเทรดก่อนเข้าร่วมในกระบวนการโดยการเปิดบัญชีเทรดจริงกับโบรคเกอร์เป็นพื้นฐาน


ผู้เข้าร่วมในชุมชนออนไลน์ด้านการเงิน

คนกลุ่มนี้เป็นผู้เข้าร่วมในฟอรัมต่างๆที่เกี่ยวกับ Forex ซึ่งไม่ได้เป็นลูกค้าจริงของบริษัทโบรคเกอร์ ณ ปัจจุบัน และ ไม่ได้เป็นเทรดเดอร์มือใหม่ โดยทั่วไป, คนกลุ่มนี้เป็นลูกค้าเก่าของบริษัท Forex ซึ่งไม่ประสบความสำเร็จในการเทรดและหยุดเทรดไปชั่วขณะหนึ่ง การหยุดเทรดไม่ทำให้พวกเขาหยุดสื่อสารในฟอรั่ม และในทางตรงข้ามพวกเขากลับเป็นผู้เข้าร่วมที่มีความแอคทีฟมากที่สุด คนกลุ่มนี้มักแสดงความเห็นทั่วไปเกี่ยวกับฟอรั่มต่างๆโดยใช้ประสบการณ์และความรู้จากการเป็นเทรดเดอร์ของพวกเขา แม้ว่าพวกเขาจะไม่ได้มีการเทรดในปัจจุบัน, แต่คนส่วนใหญ่ในกลุ่มนี้เปลี่ยนไปสู่กลุ่มเทรดเดอร์ที่กลับมาเทรดเพื่อพยายามอีกครั้งหลังจากที่หยุดเทรดไปพักหนึ่ง จากเหตุผลที่กล่าวมาข้างต้นในเรื่องของผู้เข้าชม, การโฆษณาแบบสถานะ (status advertising) เป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพซึ่งทำให้องค์กรเป็นที่รู้จักและอยู่ในอันดับต้นของฟอรั่ม, ที่ซึ่งผู้เข้าชมพอร์ทัลสื่อสารกันในระยะสั้น และ ทำให้ผู้เข้าร่วมในกลุ่มพอร์ทัลนี้กลายเป็นลูกค้าจริงในอนาคต เมื่อพวกเขากลับมาเริ่มต้นเทรดอีกครั้ง


ผู้ใช้งานอินเตอร์เนทเป็นครั้งคราว

โดยทั่วไป, ผู้ใช้งานอินเตอร์เนทเป็นครั้งคราวไปที่พอร์ทัลโดยผ่านลิงค์จากโปรแกรม off-site ที่ซึ่งมีการจัดวาง informers ของพอร์ทัล หรือ มีการใช้โปรแกรมค้นหา (search engine)


เว็บมาสเตอร์

เว็บมาสเตอร์เป็นเจ้าของบล็อคของตนเอง เว็บไซด์ หรือโครงการที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาด้านการเงิน โดยใช้บริการข้อมูลของพอร์ทัล MT5.com ในโครงสร้างของเขา เช่น informers บอกราคา, informers บอกค่าทางสถิติ, informers แจ้งข่าวสาร กลุ่มผู้ชมนี้มีความน่าสนใจจากมุมมองของโอกาสในการเข้าร่วมเป็นหุ้นส่วนและเป็นตัวแทนของบริษัทด้านการเงิน การได้เห็นโฆษณาในพอร์ทัลซึ่งเป็นบริการที่เขาเลือกใช้ อาจทำให้เว็บมาสเตอร์ตัดสินใจเริ่มงานกับโบรคเกอร์ในฐานะของหุ้นส่วนหรือตัวแทน


ผู้บริหารและพนักงานบริษัทด้านการเงิน

การให้บริการข้อมูลเกี่ยวกับการเทรด Forex คุณภาพสูงและทันเวลาทำให้พอร์ทัล MT5.com สามารถดึงดูดความสนใจจากพนักงานบริษัทโบรคเกอร์ได้เป็นจำนวนมาก บุคคลเหล่านี้ไม่ได้เป็นลูกค้ามุ่งหวังของบริษัทโบรคเกอร์ แต่พวกเขาสามารถเป็นกลุ่มผู้ชมเป้าหมายในกระบวนการโฆษณาและงานแสดง ซึ่งจัดขึ้นโดยความร่วมมือของบริษัทโบรคเกอร์


แพคเกจโฆษณา และ การกำหนดราคาสำหรับพอร์ทัล MT5.com

เพื่อให้ผู้ลงโฆษณาได้รับความพึงพอใจสูงสุด, จึงมีการกำหนดแพคเกจโฆษณาอย่างหลากหลาย ซึ่งรวมถึงตำแหน่งและวันที่ของการฝังลงในพอร์ทัล MT5.com

ชื่อเรื่อง ชื่อผู้สนับสนุน แพคเกจ "เสริม" แพคเกจ "สถานะ" แพคเกจ "ระดับกลาง" แพคเกจ "โปรโมชั่น"
แบนเนอร์แบบ Upper end to end + - - - -
แบนเนอร์แบบ End to end 200*60 + + - - -
หน้าเว็บ TV, center 468*60 + + + - -
หน้าเว็บข่าว, 120*60 + + + + -
การติดตามตรวจสอบ, 600*15 + + + + +
ผู้สนับสนุนกล่องข้อความ (Mail boxes sponsor)*** free 100 USD/Box 100 USD/Box 100 USD/Box 100 USD/Box
การมีส่วนร่วมในการติดตามตรวจสอบ + + + + +

*** การเป็นผู้สนับสนุน mail box หมายความว่า ในการได้รับ mail box @MT5.com, ผู้ใช้งานพอร์ทัลต้องยืนยันการใช้บัญชีกับหนึ่งในบริษัทที่เป็นผู้สนับสนุนของ mail boxes @MT5.com โดยต้องเติมเงินเข้าบัญชีไม่น้อยกว่า 500 USD ในแต่ละ mail box ที่ได้รับ, บริษัทที่มีชื่อในบัญชีสำหรับการรับ mail box ต้องชำระเงินจำนวน 100 USDแพคเกจ และ การกำหนดราคาตามตำแหน่ง เดือน ไตรมาส ครึ่งปี ปี
ชื่อผู้สนับสนุน 50000 USD 130000 USD 250000 USD 450000 USD
แพคเกจ "เสริม" 30000 USD 80000 USD 150000 USD 280000 USD
แพคเกจ "สถานะ" 20000 USD 50000 USD 80000 USD 150000 USD
แพคเกจ "ระดับกลาง" 12000 USD 30000 USD 60000 USD 120000 USD
แพคเกจ "โปรโมชั่น" 8000 USD 20000 USD 40000 USD 80000 USD
แบนเนอร์แบบ Upper End to end 35000 USD 70000 USD 140000 USD 420000 USD
แบนเนอร์แบบ End to end 200*60 15000 USD 27000 USD 50000 USD 90000 USD
หน้าเว็บ TV, center 468*60 8000 USD 15000 USD 28000 USD 55000 USD
ข้อกำหนดสำหรับผู้ลงโฆษณา

ผู้ลงโฆษณาต้องเป็นตัวแทนของกลุ่มโครงสร้างทางการเงิน เช่น โบรคเกอร์ ดีลเลอร์ หรือโครงการการลงทุน ผู้ลงโฆษณาต้อมีชื่อเสียงในทางที่ดี และ เป็นไปตามเงื่อนไข "ที่เหมาะสม" ในวงการการเงิน โปรคเกอร์ที่ลงโฆษณาแต่ละรายต้องมีเทอร์มินัลการซื้อขาย Meta Trader เพื่อใช้เป็นแพลทฟอร์ทสำหรับลูกค้า


พอร์ทัล MT5.com มีสิทธิ์ในการปฏิเสธการจัดวางตำแหน่งโฆษณา หากมีการฝ่าฝืนหนึ่งในเงื่อนไขทั้งหมดตามความเข้าใจของฝ่ายบริหารพอร์ทัล

เริ่มต้นการเทรดโดยไม่มีความเสี่ยงและไม่ต้องลงทุน
ด้วยโบนัสเริ่มต้นลูกค่า $1000
รับโบนัส
55%
จากทาง InstaForex
จากทุกการฝากเงิน
ได้รับเงินถึง
$50000
สำหรับการเชิญเพื่อน ในการรับโบนัสแบบเริ่มต้นจากทาง InstaForex
ไม่จำเป็นต้องมีเงินลงทุน