Икономически календар

Настройки:

Ширина: (250-600) 100%
Часови зони:
Тип информатор: за страничната лента на страница
слайдер
Номер на събитията:
Плъзгач:
Само важни събития:
Партньорски код:
Код на партньорския форум:
Граница:
Закръгляване:
Shadow:
Фон:
Бутони за фон:
Цветни линии:
Тип на градиента: линеен радиален без фон
Текст:
Цвят на звездите:
Shadow:
Бутони:
Преглед на информатора:
<a href="https://www.mt5.com/bg/">Форекс портал</a>

Вмъкни код

Примерен код. Вмъкнете в тялото на страницата (между <body> и </body>)

Започнете да търгувате
без никакви рискове и инвестиции
С нов стартиращ бонус от $1000
Получете бонус
55%
от ИнстаФорекс
от всеки депозит
Спечелете до
$50000
за покана на приятели, които да получат стартиращ бонус от ИнстаФорекс
Не се изискват никакви инвестиции!