Какво е Форекс? MT5

About Forex

Какво е Форекс? Тове е международен валутен пазар с оборот от 3 до 4 трилиона долара за един търговски ден. Форекс се смята за най-големия сред всички финансови пазари, тъй като дневният му търговски обем надвишава тези на стоковия пазар и този за обмен на фючърси.

Модерната структура на Форекс пазара е установена през 70те. Преди това международният финансов пазар беше представен от системата Бретън Уудс. Тогава Международният Валутен Фонд бе създаден, за да контролира международните финансови и икономически отношения.

До средата на 30те Лондон беше центърът на световната финансова търговия и на Британският паунд беше даден статус на основна валута, използвана за търговски операции и обмен на валута. По-късно, в средната на 40те, делегати от много държави се събраха на Бретън Уудс Конференцията, за да се създаде нова система от правила, институции и процедури да регулират международната парична система. Това беше наречено системата Бретън Уудс.

Система Бретън Уудс

Според ключовите провизии на системата Бретън Уудс, всякакви финансови и икономически отношения между страните трябва да бъдат контролирани от Международния Валутен Фонд. Това доведе до изискването да се установи паритет на валутите, така че Щатският долар получи статус на резервна валута. Обменният курс на долара зависеше от стойността на златото. Тогава една унция злато струваше $35. Членовете на МВФ можеха да променят паритета на валутите само със съгласието на този фонд. Системата Бретън Уудс също приложи конвертируемост на всички валути. По този начин, за да се съчетае изцяло с този принцип, всички правителства трябваше да държат международни резерви и да се намесят в международните валутни пазари.

До 1958, почти всички Европейски държави декларираха своите валути за конвертируеми. Япония също се присъедини през 1964. По това време вече беше ясно, че САЩ нямаше да може повече да задържи стойността на златото на $35 и Америка беше заплашена от инфлация на долара. По време на тези години Президентът Кенеди направи няколко сериозни грешки, налагайки данък върху лихвения диференциал и ограничавайки външните заеми. След това се появи нов пазар, който беше наречен евродолар.

Евентуално, обезценяването на лирата стерлинга разби системата Бретън Уудс през 1967. През 60те, Щатският златен резерв падна рязко от 18 до 11 милиарда долара. В началото на 70те имаше спад в Щатските лихвени проценти, който се превърна в Доларовата Криза на 1971. За кратко време пазарът срещна силно отичане на капитал от САЩ към Европа, където лихвените проценти бяха много по-високи.

В края на 1971 системата от фиксирани лихвени проценти на една валута спрямо останалите беше отказана и развитите страни приеха колебанията на валутните курсове. Докато Щатският търговски дефицит се увеличаваше, щатите бяха принудени да прекратят конвертируемостта на Щатския долар в злато, което в крайна сметка доведе до обезценяване на валутата с 10%. В резултат, Европейските и Японските валутни борси бяха временно затворени и системата Бретън Уудс достигна своя край.

Европейска Парична Система

След разпада на системата Бретън Уудс, глобалните лидери се събраха, за да установят нова международна валутна система, основните елементи на която бяха вътрешноправителствени организации, които регулираха валутните отношения и конвертируемостта на валутите. Националните валути станаха стандартно средство за разплащане и международните валутни трансакции бяха изпълнявани чрез търговски банки. Така се появи Европейската Парична Система. Напълно е формирана през 1978. ЕПС беше базирана на паритетна мрежа, която позволява на валута да се движи нагоре с лимит от 2.25% от всяка страна на нейния централен курс.

ЕПС приложи използването на Европейска Валутна Единица (ЕВЕ), формацията и контрола на валутните обменни курсове на страните членки на ЕПС, системата за кредитиране на търговския дефицит, както и изпълнението на всички плащания и трансфери с единна валута.

ЕВЕ е приложена първо през март 1979. Обменният курс на ЕВЕ се изчисляваше всеки ден на базата на кошницата от валути на членовете на Европейската Общност, които включваха 8-12 държави. По същото време, обменните курсове на тези валути бяха базирани на Щатския долар. Европейската Валутна Единица не съществуваше във формата на банкноти или монети, затова не можеше да бъде използвана на потребителския пазар, а само за непарични трансакции в рамките на ЕПС, както и за определяне на обменните курсове на държавите членки. Стойността на ЕВЕ зависеше от цената на златото на Лондонската Стокова Борса и обменния курс на долара на националния валутен пазар. ЕВЕ евентуално беше изоставена и на 1 януари 1999 еврото я наследи. Днес единната Европейска валута има същите функции, още повече, то е представено във физическа форма, използвана на потребителския пазар и е резервна валута в много страни от света.

Форекс

Колкото до валутната търговия, тя започна да се развива през 70те, когато фиксираните обменни курсове бяха отказани. Търговията беше базирана на правене на печалби от плаващи валутни курсове.

В днешно време операциите на пазара за чуждестранна валута се изпълняват през дилърски центрове, брокерски фирми. Форекс брокер е лицензирана компания, която има право да предоставя достъп до валутни пазари. През последните няколко години, брокерите значително разшириха обхвата на услугите си. Към момента, в допълнение към основните търговски инструменти, форекс брокерите предлагат CFD (contracts for difference), които позволяват на клиентите да търгуват не само с валути, но и финансови активи от стоковия пазар и този за акции. Форекс търговията е достъпна от всяка точка по света, което е нейното основно предимство пред стоковата борса. Като имат компютър и достъп до Интернет, трейдърите могат да работят по всяко време на деня или нощта, тъй като пазарите работят 24/5.

Търговията, безирана на разликата между най-добрите цени купува и продава на валутните двойки в даден момент. Тази разлика се нарича спред и неговият размер определя ликвидността на пазара. Колкото по-висок спред, толкова по-ниска е ликвидността на пазара.

Ето защо най-ниските спредове се предлагат за най-популярните валутни двойки.

Видове форекс търговия

Има три основни типа търговия на Форекс като дневна търговия, суинг търговия и дългосрочна търговия.

Дневната търговия се характеризира с висока динамика на пазара и ограничени рискове, което я прави особено привлекателна за начинаещи. Основната особеност на този тип търговия е, че всички трансакции се изпълняват в рамките на същия ден, без прехвърляне на позиции за през нощта.

Суинг търговията има по-слаба динамика. Суинг трейдърите, които току що са започнали работа, може да помислят, че пазарът е доста муден. Този търговски тип предполага, че позицията е отворена от 1 до 10 дни с печалби, получени най-вече не от броя трансакции, но от пазарните движения. В същото време, суинг търговията изисква много повече инвестиции отколкото дневната търговия.

Дългосрочната търговия ще донесе печалби само на най-търпеливите трейдъри, които работят с дневни и седмични графики. В този случай, сделките може да останат отворени до няколко месеца и обемите на инвестициите, разбира се, също са няколко пъти по-големи. Още повече, дългосрочният трейдър може да бъде извън пазара в период на корекция. Все пак, този тип форекс търговия има своите недостатъци. Основният е, че търговията не може да бъде спряна във всеки момент.

Психологическата нагласа на трейдъра също играе важна роля в постигането на успех на Форекс. Необходимо е не само да можем да предвиждаме пазарните движения, използвайки инструментите на техническия анализ, но и да контролираме емоциите си и да сме внимателни и търпеливи.

 
Recommend: Forex articles
 
Как да правите пари на Форекс?
 
Фундамент на финансовия мениджмънт
 
Търговски стратегии на Форекс пазара
 
Организация на търговския процес на Форекс пазара
 
Започнете да търгувате
без никакви рискове и инвестиции
С нов стартиращ бонус от $1000
Получете бонус
55%
от ИнстаФорекс
от всеки депозит
Спечелете до
$50000
за покана на приятели, които да получат стартиращ бонус от ИнстаФорекс
Не се изискват никакви инвестиции!