Đặt www.mt5.com làm trang mở đầu

Để bắt đầu làm việc trên Internet cùng www.mt5.com, chúng tôi đề xuất bạn đặt www.mt5.com làm trang chủ. Để làm được điều này, bạn chỉ cần theo những bước sau đây:


1. Cho Windows Internet Explorer

 • Chọn “Service” trên thanh menu;
 • Vào mục “Browser options”;
 • Chọn tab “General”;
 • Nhập www.mt5.com vào dòng “Home page”;
 • Nhấn Ok.


2. Cho Mozilla Firefox

 • Chọn “Tools” trên thanh menu;
 • Vào phần “Settings”;
 • Chọn tab “Main”;
 • Nhập www.mt5.com vào dòng “Home page”;
 • Nhấn Ok.
3. Cho Opera

 • Chọn “Tools” trên thanh menu hoặc nhấn biểu tượng menu trên đầu của bảng tab đã mở (trong phiên bản mới của trình duyệt);
 • Vào phần “Settings” – “General settings”;
 • Vào phần “Main”;
 • Chọn “Start with Home Page” trong danh sách Star dropdown;
 • Nhập www.mt5.com vào dòng “Home”;
 • Nhấn Ok.4. Cho Google Chrome

 • Nhấn vào biểu tượng đai óc phía trên bên phải của màn hình;
 • Đến phần “Parameters”;
 • Vào phần “Main”;
 • Trong phần “Main page”, tick vào “Open the webpage”
 • Nhập www.mt5.com;
 • Nhấn “Close”.
5. Cho Safari

 • Chọn “Editing” hoặc nhấn vào biểu tượng bánh răng phía trên bên trái của màn hình (trong phiên bản mới hơn của trình duyệt);
 • Vào phần “Settings”;
 • Tới phần “Main”;
 • Trong danh sách “Open in new windows” chọn “Home page”;
 • Nhập www.mt5.com vào dòng “Home page”;
 • Nhấn vào gạch chéo để lưu thay đổi.