News

Canada Jan Tr Ipsos Pcsi Decrease to 50.17 Vs Prev 52.09

CANADA JAN TR IPSOS PCSI DECREASE TO 50.17 VS PREV 52.09
Đề xuất: Forex News
 
Đôla Mỹ gia tăng so với các đồng tiền chính
2017-03-24 05:47:00 UTC+00 11 hours, 58 min. ago  
Xem hôm nay: 782 
Đồng Euro đã ít thay đổi sau chỉ số PMI Đức
2017-03-24 09:31:00 UTC+00 8 hours, 14 min. ago  
Xem hôm nay: 738 
Đồng Bảng Anh đã ít thay đổi sau chấp thuận thế chấp BBA
2017-03-24 10:34:00 UTC+00 7 hours, 11 min. ago  
Xem hôm nay: 803 
Chỉ số hàng đầu của Nhật Bản gia tăng ít hơn dự kiến
2017-03-24 06:16:00 UTC+00 11 hours, 29 min. ago  
Xem hôm nay: 705 
Thặng dư thương mại ngoài EU Ý giảm trong tháng 2
2017-03-24 10:40:00 UTC+00 7 hours, 5 min. ago  
Xem hôm nay: 741 

Support and resistance levels

EUR/USD
GBP/USD
USD/JPY
GBP/JPY
EUR/CHF
AUD/USD
Mar 24 at 17:45 UTC