InstaForex InstaForex
News

Canada Jan Tr Ipsos Pcsi Decrease to 50.17 Vs Prev 52.09

CANADA JAN TR IPSOS PCSI DECREASE TO 50.17 VS PREV 52.09
Đề xuất: Forex News
 
Đồng Euro ổn định trước chỉ số niềm tin tiêu dùng GfK Đức
2017-06-29 05:55:00 UTC+00 8 hours, 20 min. ago  
Xem hôm nay: 809 
Đồng Euro đã ít thay đổi sau chỉ số niềm tin tiêu dùng GfK Đức
2017-06-29 06:02:00 UTC+00 8 hours, 13 min. ago  
Xem hôm nay: 796 
Các loại tiền tệ chống lạm phát tăng giá hàng hóa tăng vọt
2017-06-29 07:02:00 UTC+00 7 hours, 13 min. ago  
Xem hôm nay: 814 
Đồng Bảng Anh đã ít thay đổi sau dữ liệu cho vay thế chấp BOE Anh
2017-06-29 08:32:00 UTC+00 5 hours, 43 min. ago  
Xem hôm nay: 699 
Tăng trưởng doanh số bán lẻ của Thụy Điển chậm lại...
2017-06-29 07:54:00 UTC+00 6 hours, 21 min. ago  
Xem hôm nay: 741 

Support and resistance levels

EUR/USD
GBP/USD
USD/JPY
GBP/JPY
EUR/CHF
AUD/USD
Jun 29 at 14:15 UTC