News

Canada Jan Tr Ipsos Pcsi Decrease to 50.17 Vs Prev 52.09

CANADA JAN TR IPSOS PCSI DECREASE TO 50.17 VS PREV 52.09
Đề xuất: Forex News
 
Tăng trưởng lĩnh vực tư nhân của Châu Âu đạt mức cao 6 năm
2017-02-21 09:15:00 UTC+00 16 hours, 18 min. ago  
Xem hôm nay: 719 
Đồng euro thay đổi nhẹ sau chỉ số PMI Đức
2017-02-21 08:36:00 UTC+00 16 hours, 57 min. ago  
Xem hôm nay: 693 
Đồng Franc ít thay đổi sau dữ liệu thương mại Thụy Sĩ
2017-02-21 07:01:00 UTC+00 18 hours, 32 min. ago  
Xem hôm nay: 756 
Bảng Anh hỗn loạn trước dữ liệu tài chính lĩnh vực công của Anh
2017-02-21 09:25:00 UTC+00 16 hours, 8 min. ago  
Xem hôm nay: 664 
Tỷ lệ thất nghiệp của Phần Lan tăng lên mức cao trong 7 tháng
2017-02-21 07:24:00 UTC+00 18 hours, 9 min. ago  
Xem hôm nay: 703 

Support and resistance levels

EUR/USD
GBP/USD
USD/JPY
GBP/JPY
EUR/CHF
AUD/USD
Feb 22 at 1:33 UTC