News

Canada Jan Tr Ipsos Pcsi Decrease to 50.17 Vs Prev 52.09

CANADA JAN TR IPSOS PCSI DECREASE TO 50.17 VS PREV 52.09
Đề xuất: Forex News
 
Bảng Anh ra khỏi mức cao ban đầu so với các đồng tiền chính
2017-01-24 06:43:00 UTC+00 2 hours, 35 min. ago  
Xem hôm nay: 687 
Xuất khẩu của Thái Lan gia tăng trong tháng thứ hai
2017-01-24 06:41:00 UTC+00 2 hours, 37 min. ago  
Xem hôm nay: 672 
Tỉ lệ thất nghiệp Phần Lan giảm lần đầu tiên trong 4 năm
2017-01-24 07:25:00 UTC+00 1 hour, 53 min. ago  
Xem hôm nay: 732 
Niềm tin tiêu dùng Úc suy yếu
2017-01-24 06:00:00 UTC+00 3 hours, 18 min. ago  
Xem hôm nay: 633 
Giá sản xuất Phần Lan gia tăng mạnh trong tháng 12
2017-01-24 07:37:00 UTC+00 1 hour, 41 min. ago  
Xem hôm nay: 679 

Support and resistance levels

EUR/USD
GBP/USD
USD/JPY
GBP/JPY
EUR/CHF
AUD/USD
Jan 24 at 9:18 UTC