Tin tức Forex

Cổng thông tin MT5 mang tới cho bạn những tin tức trực tuyến từ thị trường tiền tệ quốc tế Forex. Những tin tức cập nhật nhất từ khắp nơi trên thế giới được trình bày trong mục "Tin tức Forex". Cổng thông tin MT5 là khách hàng chính thức nhận thông tin từ các đại lý thông tin có bản quyền và uy tín nhất trên thế giới.
 
30 Mar 2017, 09:24 UTC+00

 
30 Mar 2017, 09:05 UTC+00

 
30 Mar 2017, 08:55 UTC+00

 
30 Mar 2017, 08:44 UTC+00

 
30 Mar 2017, 08:29 UTC+00

 
30 Mar 2017, 07:55 UTC+00

 
30 Mar 2017, 07:52 UTC+00

 
30 Mar 2017, 07:38 UTC+00

 
30 Mar 2017, 07:30 UTC+00

 
30 Mar 2017, 07:25 UTC+00

 
30 Mar 2017, 07:04 UTC+00

 
30 Mar 2017, 06:55 UTC+00

 
30 Mar 2017, 06:42 UTC+00

 
30 Mar 2017, 06:32 UTC+00

 
30 Mar 2017, 06:14 UTC+00

 
30 Mar 2017, 06:06 UTC+00

 
30 Mar 2017, 05:33 UTC+00

 
30 Mar 2017, 05:21 UTC+00

 
30 Mar 2017, 04:39 UTC+00

 
30 Mar 2017, 04:11 UTC+00

 
30 Mar 2017, 03:59 UTC+00

 
Lịch
Thursday, 30 March 2017 
Time Country Indices Period Previous Reading Forecast Actual Reading Importance
15:00
 
FOMC Member Robert Kaplan Speaks Mar
Medium
20:30
 
FOMC Member William Dudley Speaks Mar
Medium
23:01
 
GfK Consumer Confidence Mar -6 -7
Low
23:30
 
Household Spending Feb -1.2% y/y -1.6% y/y
Medium
23:30
 
National CPI Feb 0.4% y/y 0.3% y/y
High
23:30
 
National CPI ex Fresh Food Feb 0.1% y/y 0.2% y/y
Medium
23:30
 
National CPI ex fresh food and energy Feb 0.2% y/y 0.1% y/y
Medium
23:30
 
Tokyo CPI Mar -0.3% y/y -0.2% y/y
Medium
23:30
 
Tokyo CPI ex Fresh Food Mar -0.3% y/y -0.2% y/y
Medium
23:30
 
Tokyo CPI ex Fresh Food and Energy Mar 0.0% y/y 0.0% y/y
Medium
23:30
 
Unemployment Rate Feb 3.0% 3.0%
Low
23:50
 
Prelim Industrial Production Feb -0.4% m/m; 3.7% y/y 1.3% m/m; 3.9% y/y
Low
Friday, 31 March 2017 
Time Country Indices Period Previous Reading Forecast Actual Reading Importance
00:00
 
ANZ Business Confidence Mar 16.6
Medium
00:30
 
Private Sector Credit Feb 0.2% m/m; 5.4% y/y 0.5% m/m; 5.3% y/y
Low
01:00
 
PMI Manufacturing Mar 51.6 51.7
High
01:00
 
Non-Manufacturing PMI Mar 54.2
Medium
05:00
 
Housing Starts Feb 1.001M; 12.8% y/y 0.952M; -1.2% y/y
Low
06:00
 
Retail Sales Feb -0.8% m/m; 2.3% y/y 0.7% m/m; 0.4% y/y
Medium
06:00
 
Nationwide House Price Index Mar 0.6% m/m; 4.5% y/y 0.3% m/m; 4.0% y/y
Low
06:45
 
Consumer Price Index Mar 0.1% m/m; 1.2% y/y 0.7% m/m
Low
06:45
 
Consumer Spending Feb 0.6% m/m 0.3% m/m
Low
07:55
 
Unemployment Change Mar -14K -10K
Medium
07:55
 
Unemployment Rate Mar 5.9% 5.9%
Medium
08:30
 
Current Account 4 quarter -25.5bln -16.3bln
High
08:30
 
GDP Final 4 quarter 0.7% q/q; 2.0% y/y 0.7% q/q; 2.0% y/y
Medium