Tin tức Forex

Cổng thông tin MT5 mang tới cho bạn những tin tức trực tuyến từ thị trường tiền tệ quốc tế Forex. Những tin tức cập nhật nhất từ khắp nơi trên thế giới được trình bày trong mục "Tin tức Forex". Cổng thông tin MT5 là khách hàng chính thức nhận thông tin từ các đại lý thông tin có bản quyền và uy tín nhất trên thế giới.
 
23 Jan 2017, 09:18 UTC+00

 
23 Jan 2017, 09:18 UTC+00

 
23 Jan 2017, 08:39 UTC+00

 
23 Jan 2017, 08:18 UTC+00

 
23 Jan 2017, 08:08 UTC+00

 
23 Jan 2017, 07:14 UTC+00

 
23 Jan 2017, 06:26 UTC+00

 
23 Jan 2017, 06:26 UTC+00

 
23 Jan 2017, 06:19 UTC+00

 
23 Jan 2017, 06:03 UTC+00

 
23 Jan 2017, 05:22 UTC+00

 
23 Jan 2017, 05:10 UTC+00

 
23 Jan 2017, 05:05 UTC+00

 
23 Jan 2017, 05:01 UTC+00

 
23 Jan 2017, 05:00 UTC+00

 
23 Jan 2017, 04:55 UTC+00

 
23 Jan 2017, 04:54 UTC+00

 
23 Jan 2017, 04:54 UTC+00

 
23 Jan 2017, 04:53 UTC+00

 
23 Jan 2017, 04:45 UTC+00

 
23 Jan 2017, 03:41 UTC+00

 
Lịch
Tuesday, 24 January 2017 
Time Country Indices Period Previous Reading Forecast Actual Reading Importance
00:30
 
PMI Manufacturing Jan 52.4 52.3
Low
08:00
 
Flash Manufacturing PMI Jan 53.5 53.4
Medium
08:00
 
Flash Services PMI Jan 52.9 53.2
Medium
08:00
 
Flash Composite PMI Jan 53.1 53.2
Medium
08:30
 
Flash Manufacturing PMI Jan 55.6 55.5
Medium
08:30
 
Flash Services PMI Jan 54.3 54.6
Medium
08:30
 
Flash Composite PMI Jan 55.2 55.4
Medium
9:00
 
Flash Manufacturing PMI Jan 54.9 54.8
Medium
9:00
 
Flash Services PMI Jan 53.7 53.9
Medium
9:00
 
Flash Composite PMI Jan 54.4 54.5
Medium
9:30
 
Public Sector Net Borrowing Dec 12.2bln; 12.6В 6.7bln; 6.7В
Medium
9:30
 
High Court Ruling Jan
High
14:45
 
Flash Manufacturing PMI Jan 54.3 54.6
Medium
15:00
 
Existing Home Sales Dec 5.61M; 0.7% m/m 5.54M; -2.0% m/m
Medium
15:30
 
CB Leading Index Nov -0.4% m/m
Low
23:30
 
MI Leading Index Dec 0.0% m/m
Low
23:50
 
Trade Balance Dec 536.1В; 152.5В 222.5В; 270.0В
Low
23:50
 
Trade Balance Dec 536.1В; 152.5В 222.5В; 270.0В
Low
Wednesday, 25 January 2017 
Time Country Indices Period Previous Reading Forecast Actual Reading Importance
00:30
 
RBA Weighted Median 4 quarter 0.3% q/q; 1.3% y/y 0.5% q/q; 1.4% y/y
Medium
00:30
 
RBA Trimmed Mean CPI 4 quarter 0.4% q/q; 1.7% y/y 0.5% q/q; 1.6% y/y
Medium
00:30
 
Consumer Price Index 4 quarter 0.7% q/q; 1.3% y/y 0.7% q/q; 1.6% y/y
High
02:00
 
Credit Card Spending Dec -4.2% m/m; 4.1% y/y
Low
07:00
 
UBS Consumption Indicator Dec 1.43
Low
9:00
 
IFO - Expectations Jan 105.6 105.8
Medium
9:00
 
IFO - Current Assessment Jan 116.6 116.9
Medium