Forex Analysis: 12 Jan 2017, 01:20 UTC+00

Mức kỹ thuật trong ngày và khuyến nghị giao dịch của cặp NZD/USD ngày 11 tháng 01 năm 2017

analytics58762a79d2634.png

Vào ngày 08 tháng 11, các dấu hiệu quan trọng của một sự đảo chiều giảm đã được biểu thị quanh giới hạn cao hơn của phạm vi vững chắc được mô tả (0,7350).

Sự phá vỡ giảm của mức 0,7250 (giới hạn thấp hơn của phạm vi được mô tả) đã củng cố mặt giảm của thị trường hướng đến mức giá 0,7100 (mức đáy gần đây của ngày 28 tháng 10) cũng đã bị phá vỡ.

Sự tiếp diễn giảm dưới mức 0,7100 đã cho phép một sự sụt giảm nhanh xuống mức 0,6960 (vùng MUA) nơi mà sự loại bỏ tăng và một tiếp nhận MUA có hiệu lực đã được dự kiến. Tất cả mức T/P đã thành công đạt được.

Một lần nữa, sự tiếp diễn giảm dưới mức giá 0,7100 đã cho phép cặp NZD/USD theo đuổi mức mục tiêu thấp hơn quanh mức 0,6990 (giới hạn cao hơn của vùng MUA được mô tả).

Mức giá 0,6990 đã không thể áp dụng đủ áp lực tăng. Thay vào đó, sự tiếp diễn giảm đã đạt được hướng đến giới hạn thấp hơn của vùng MUA được mô tả (0,6860) đã đưa ra sự loại bỏ tăng đáng kể vào ngày 23 tháng 12.

Cặp NZD/USD đã bị giới hạn trong phạm vi giá được mô tả (0,6860-0,6990) đến khi một sự phá vỡ diễn ra. Đó là lý do tại sao, sự phá vỡ tăng hiện tại ở trên mức 0,6990 nên được duy trì và được các nhà đầu cơ giá lên bảo vệ.

Một sự phá vỡ tăng trên mức 0,6960 sẽ cho phép cặp tiền hướng lên để có mức giá 0,7100 nơi mà sự loại bỏ giảm được dự kiến.


Thực hiện bởi
Chuyên gia phân tích: Mohamed Samy
Nhóm InstaForex © 2007-2017
 : 12 Jan 2017, 01:20 UTC+00

 
Đề nghị: Forex Analytics
 
Phân tích kỹ thuật của cặp USD/JPY ngày 27 tháng 4 năm 2017
27 Apr 2017, 10:56 UTC+00   
Các lượt xem hôm nay 1801
Kế hoạch giao dịch của cặp EUR/USD và GBP/USD ngày 26 tháng 4 năm 2017
27 Apr 2017, 04:56 UTC+00   
Các lượt xem hôm nay 1797
Phân tích kỹ thuật của cặp USD/CHF ngày 26 tháng 4 năm 2017
27 Apr 2017, 04:56 UTC+00   
Các lượt xem hôm nay 1797
Phân tích hàng ngày của cặp GBP/USD ngày 26 tháng 4 năm 2017
27 Apr 2017, 04:56 UTC+00   
Các lượt xem hôm nay 1796
Phân tích cặp GBP/USD ngày 26 tháng 4 năm 2017
27 Apr 2017, 04:56 UTC+00   
Các lượt xem hôm nay 1794