Những bài phân tích

Phần này của cổng thông tin MT5 bao gồm những tài liệu phân tích liên quan được cung cấp bởi những chuyên gia hàng đầu trên thị trường ngoại hối. Bao gồm những bài đánh giá Forex, các bài phân tích tài chính và các bài báo dự đoán dựa trên những sự kiện kinh tế trên lịch MT5.

Các phân tích tổng hợp
Các đánh giá phân tích ngoại hối
21 Feb 2017, 14:13 UTC+00
 
21 Feb 2017, 14:13 UTC+00
 
21 Feb 2017, 13:05 UTC+00
 
21 Feb 2017, 12:50 UTC+00
 
21 Feb 2017, 12:45 UTC+00
 
21 Feb 2017, 12:45 UTC+00
 
21 Feb 2017, 12:35 UTC+00
 
21 Feb 2017, 10:41 UTC+00
 
21 Feb 2017, 10:21 UTC+00
 
21 Feb 2017, 09:40 UTC+00
 
21 Feb 2017, 09:40 UTC+00
 
21 Feb 2017, 07:49 UTC+00
 
21 Feb 2017, 07:49 UTC+00
 
21 Feb 2017, 07:49 UTC+00
 
21 Feb 2017, 07:49 UTC+00
 
21 Feb 2017, 07:49 UTC+00
 
21 Feb 2017, 07:49 UTC+00
 
21 Feb 2017, 07:49 UTC+00
 
21 Feb 2017, 07:49 UTC+00
 
Lịch
Wednesday, 22 February 2017 
Time Country Indices Period Previous Reading Forecast Actual Reading Importance
02:00
 
Credit Card Spending Jan 3.1% m/m; 8.5% y/y
Low
9:00
 
Ifo Business Climate Feb 109.8 109.6
Medium
9:00
 
IFO - Current Assessment Feb 116.9 116.7
Medium
9:00
 
IFO - Expectations Feb 103.2 103.0
Medium
9:00
 
Credit Suisse ZEW Survey (Expectations) Feb 18.5
Medium
9:00
 
Consumer Price Index Jan 0.2% m/m; 0.9% y/y 0.2% m/m; 0.9% y/y
Low
9:00
 
Harmonized CPI Jan -2.0% m/m; 0.7% y/y -2.0% m/m; 0.7% y/y
Low
9:30
 
Index of Services Dec 1.0% 3m/3m; 0.3% m/m 0.8% 3m/3m; 0.1% m/m
Low
9:30
 
Business Investment 4 quarter 0.4% q/q; -2.2% y/y 0.0% q/q; 0.2% y/y
Medium
9:30
 
Second Estimate GDP 4 quarter 0.6% q/q; 2.2% y/y 0.6% q/q; 2.2% y/y
Medium
10:00
 
Consumer Price Index Jan 1.8% y/y 1.8% y/y
Medium
10:00
 
Consumer Price Index Core Jan 0.9% y/y 0.9% y/y
Medium
10:30
 
Long Term Refinancing Option Feb 62.2bln
Medium
11:00
 
BOE Deputy Governor for Financial Stability Jon Cunliffe Speaks Feb
Medium
13:30
 
Retail Sales Dec 0.2% m/m; 0.1% m/m 0.1% m/m; 0.8% m/m
Medium
14:00
 
CB Leading Index Jan 159.3; 0.8% m/m
Low
14:00
 
NBB Business Climate Feb 0.5 1.1
Low
15:00
 
Existing Home Sales Jan 5.49M; -2.8% m/m 5.55M; 1.1% m/m
Medium
18:00
 
FOMC Member Jerome Powell Speaks Feb
Medium
19:00
 
FOMC Meeting Minutes Feb
High
20:00
 
BOE Deputy Governor for Markets and Banking Nemat Shafik Speaks Feb
Medium
Thursday, 23 February 2017 
Time Country Indices Period Previous Reading Forecast Actual Reading Importance
00:30
 
Private Capital Expenditure 4 quarter -4.0%q/q -0.4%q/q
High
07:00
 
GDP 4 quarter 0.4% q/q; 1.2% y/y 0.4% q/q; 1.2% y/y
Low
07:00
 
GfK Consumer Climate Mar 10.2 10.3
Low
9:00
 
Retail Sales Dec -0.7% m/m; 0.8% y/y 0.2% m/m
Low
10:00
 
ECB's Jens Weidmann Speaks Feb
Medium
11:00
 
CBI Realized Sales Feb -8 5
Low
13:30
 
Unemployment Claims Feb 239K 242K
High
13:30
 
Continuing Claims Feb 2076K 2065K
Medium
16:00
 
Crude Oil Inventories Feb 9527K
Medium
22:30
 
RBA Governor Philip Lowe Speaks Feb
High
Friday, 24 February 2017 
Time Country Indices Period Previous Reading Forecast Actual Reading Importance
9:30
 
BBA Mortgage Approvals Jan 43.2K 41.9K
Medium
13:30
 
Consumer Price Index Jan -0.2% m/m; 1.5% y/y 0.3% m/m; 1.6% y/y
High
13:30
 
Consumer Price Index Core Jan -0.3% m/m; 1.6% y/y -0.1% m/m
High
13:30
 
Trimmed Core CPI Jan 1.6% y/y
Medium
15:00
 
New Home Sales Jan 536K; -10.4% m/m 575K; 7.0% m/m
Medium