Những bài phân tích

Phần này của cổng thông tin MT5 bao gồm những tài liệu phân tích liên quan được cung cấp bởi những chuyên gia hàng đầu trên thị trường ngoại hối. Bao gồm những bài đánh giá Forex, các bài phân tích tài chính và các bài báo dự đoán dựa trên những sự kiện kinh tế trên lịch MT5.

Các phân tích tổng hợp
Các đánh giá phân tích ngoại hối
28 Apr 2017, 13:08 UTC+00
 
28 Apr 2017, 12:46 UTC+00
 
28 Apr 2017, 11:46 UTC+00
 
28 Apr 2017, 11:46 UTC+00
 
28 Apr 2017, 11:46 UTC+00
 
28 Apr 2017, 11:46 UTC+00
 
28 Apr 2017, 11:46 UTC+00
 
28 Apr 2017, 11:37 UTC+00
 
28 Apr 2017, 11:33 UTC+00
 
28 Apr 2017, 11:29 UTC+00
 
28 Apr 2017, 11:16 UTC+00
 
28 Apr 2017, 11:16 UTC+00
 
28 Apr 2017, 11:16 UTC+00
 
28 Apr 2017, 11:16 UTC+00
 
28 Apr 2017, 11:16 UTC+00
 
28 Apr 2017, 10:59 UTC+00
 
28 Apr 2017, 10:59 UTC+00
 
28 Apr 2017, 08:29 UTC+00
 
28 Apr 2017, 08:29 UTC+00
 
Lịch
Sunday, 30 April 2017 
Time Country Indices Period Previous Reading Forecast Actual Reading Importance
23:30
 
AIG Manufacturing Index Apr 57.5
Low
Monday, 01 May 2017 
Time Country Indices Period Previous Reading Forecast Actual Reading Importance
00:30
 
PMI Manufacturing Apr 52.8 52.8
Low
01:00
 
MI Inflation Gauge Apr 0.1% m/m; 2.2% y/y
Low
06:30
 
Commodity Prices Apr 50.1% y/y
Low
07:15
 
Retail Sales Mar 0.6% y/y
Low
9:00
 
European Commission Economic Forecasts May
Medium
12:30
 
Core PCE Price Index Mar 0.2% m/m; 1.8% y/y
Medium
12:30
 
Personal Spending Mar 0.1% m/m
Medium
12:30
 
Personal Income Mar 0.4% m/m
Low
13:30
 
RBC Manufacturing PMI (s.a.) Apr 55.5
Medium
13:45
 
Final Manufacturing PMI Apr 52.8 52.8
Low
14:00
 
ISM Manufacturing PMI Apr 57.2
High
23:50
 
Monetary Policy Meeting Minutes Mar
Low
Tuesday, 02 May 2017 
Time Country Indices Period Previous Reading Forecast Actual Reading Importance
00:30
 
PMI Composite Apr 52.9
Medium
00:30
 
Services PMI Apr 52.9
Medium
01:45
 
Markit Manufacturing PMI Apr 51.2
Medium
04:30
 
RBA Interest Rate Decision May 1.50% 1.50%
High
04:30
 
RBA Rate Statement May
High
07:15
 
PMI Manufacturing Apr 53.9
Medium
07:30
 
SVME Purchasing Managers Index Apr 58.6
Low
07:45
 
PMI Manufacturing Apr 55.7
Low
07:50
 
PMI Manufacturing Apr 55.1 55.1
Low
07:55
 
PMI Manufacturing Apr 58.2 58.2
Low
08:00
 
PMI Manufacturing Apr 56.8 56.8
Low
08:00
 
Unemployment Rate Mar 11.5%
Low
08:30
 
PMI Manufacturing Apr 54.2
High
9:00
 
Unemployment Rate Mar 9.5%
Low
22:45
 
Employment Change 1 quarter 0.8% q/q; 5.8% y/y
High
22:45
 
Unemployment Rate 1 quarter 5.2%
High
22:45
 
Participation Rate 1 quarter 70.5%
Low
23:01
 
BRC Shop Price Index Apr -0.8% y/y
Low
23:30
 
AIG Services Index Apr 51.7
Medium
Wednesday, 03 May 2017 
Time Country Indices Period Previous Reading Forecast Actual Reading Importance
07:00
 
Unemployment Change Apr -48.6K
Medium
07:55
 
Unemployment Change Apr -30K
Medium
07:55
 
Unemployment Rate Apr 5.8%
Medium
08:30
 
Construction PMI Apr 52.2
High