InstaForex InstaForex

Những bài phân tích

Phần này của cổng thông tin MT5 bao gồm những tài liệu phân tích liên quan được cung cấp bởi những chuyên gia hàng đầu trên thị trường ngoại hối. Bao gồm những bài đánh giá Forex, các bài phân tích tài chính và các bài báo dự đoán dựa trên những sự kiện kinh tế trên lịch MT5.

Các phân tích tổng hợp
Các đánh giá phân tích ngoại hối
29 Jun 2017, 07:35 UTC+00
 
29 Jun 2017, 07:29 UTC+00
 
29 Jun 2017, 07:25 UTC+00
 
29 Jun 2017, 05:42 UTC+00
 
29 Jun 2017, 05:42 UTC+00
 
29 Jun 2017, 05:42 UTC+00
 
29 Jun 2017, 05:42 UTC+00
 
29 Jun 2017, 05:42 UTC+00
 
29 Jun 2017, 05:42 UTC+00
 
29 Jun 2017, 05:42 UTC+00
 
29 Jun 2017, 05:42 UTC+00
 
29 Jun 2017, 05:42 UTC+00
 
29 Jun 2017, 05:41 UTC+00
 
29 Jun 2017, 05:41 UTC+00
 
29 Jun 2017, 05:41 UTC+00
 
29 Jun 2017, 05:41 UTC+00
 
29 Jun 2017, 05:41 UTC+00
 
28 Jun 2017, 09:09 UTC+00
 
28 Jun 2017, 09:09 UTC+00
 
Global economic calendar
Thursday, 29 June 2017 
Time Country Indices Period Previous Reading Forecast Actual Reading Importance
17:00
 
FOMC Member James Bullard Speaks Jun
Low
23:01
 
GfK Consumer Confidence Jun -5 -7
Low
23:30
 
Unemployment Rate May 2.8% 2.8%
Low
23:30
 
Tokyo CPI ex Fresh Food and Energy Jun 0.0% y/y 0.1% y/y
Low
23:30
 
Tokyo CPI ex Fresh Food Jun 0.1% y/y 0.2% y/y
Low
23:30
 
Tokyo CPI Jun 0.2% y/y 0.3% y/y
Low
23:30
 
National CPI ex fresh food and energy May 0.0% y/y 0.1% y/y
Medium
23:30
 
National CPI ex Fresh Food May 0.3% y/y 0.4% y/y
Medium
23:30
 
National CPI May 0.4% y/y 0.5% y/y
High
23:30
 
Household Spending May -1.4% y/y -0.7% y/y
Low
23:50
 
Prelim Industrial Production May 4.0% m/m; 5.7% y/y -3.1% m/m; 6.8% y/y
Low
Friday, 30 June 2017 
Time Country Indices Period Previous Reading Forecast Actual Reading Importance
01:00
 
Non-Manufacturing PMI Jun 54.5
Medium
01:00
 
PMI Manufacturing Jun 51.2 51.0
High
01:30
 
Private Sector Credit May 0.4% m/m; 4.9% y/y 0.4% m/m; 5.0% y/y
Low
06:00
 
Retail Sales May -0.2% m/m; -0.9% y/y 0.3% m/m; 2.8% y/y
Medium
06:45
 
Consumer Price Index Jun 0.0% m/m; 0.8% y/y 0.0% m/m
Low
06:45
 
Consumer Spending May 0.5% m/m 0.5% m/m
Low
07:00
 
KOF Economic Barometer Jun 101.6 102.6
Medium
07:55
 
Unemployment Rate Jun 5.7% 5.7%
Medium
07:55
 
Unemployment Change Jun -9K -10K
Medium
08:30
 
Business Investment 1 quarter 0.6% q/q; 0.8% y/y 0.6% q/q; 0.8% y/y
Low
08:30
 
Index of Services Apr 0.2% 3m/3m; 0.2% m/m 0.3% 3m/3m; 0.2% m/m
Low
08:30
 
GDP Final 1 quarter 0.2% q/q; 2.0% y/y 0.2% q/q; 2.0% y/y
Medium
08:30
 
Current Account 1 quarter -12.1bln -16.5bln
High
9:00
 
Flash Core CPI Jun 0.9% y/y 1.0% y/y
Medium
9:00
 
Consumer Price Index Flash Estimate Jun 1.4% y/y 1.3% y/y
Medium
9:00
 
10-y Bond Auction Jun 2.15%; 1.49
Low
12:30
 
Personal Income May 0.4% m/m 0.3% m/m
Low
12:30
 
Personal Spending May 0.4% m/m 0.1% m/m
Medium
12:30
 
Core PCE Price Index May 0.2% m/m; 1.5% y/y 0.1% m/m; 1.4% y/y
Medium
12:30
 
Industrial Product Price Index May 0.6% m/m
Low
12:30
 
Raw Materials Price Index May 1.6% m/m
Medium
12:30
 
Gross Domestic Product Apr 0.5% m/m; 3.2% y/y 0.2% m/m; 3.3% y/y
High
13:45
 
Chicago Purchasing Manager Index Jun 59.4 58.2
Medium
14:00
 
Revised UoM Consumer Sentiment Jun 94.5 94.6
Medium
14:30
 
Bank of Canada Senior Loan Officer 2 quarter -1.85
Medium