Những bài phân tích

Phần này của cổng thông tin MT5 bao gồm những tài liệu phân tích liên quan được cung cấp bởi những chuyên gia hàng đầu trên thị trường ngoại hối. Bao gồm những bài đánh giá Forex, các bài phân tích tài chính và các bài báo dự đoán dựa trên những sự kiện kinh tế trên lịch MT5.

Các phân tích tổng hợp
Các đánh giá phân tích ngoại hối
24 Mar 2017, 13:55 UTC+00
 
24 Mar 2017, 13:51 UTC+00
 
24 Mar 2017, 12:42 UTC+00
 
24 Mar 2017, 12:42 UTC+00
 
24 Mar 2017, 12:42 UTC+00
 
24 Mar 2017, 10:15 UTC+00
 
24 Mar 2017, 08:14 UTC+00
 
24 Mar 2017, 08:14 UTC+00
 
24 Mar 2017, 08:14 UTC+00
 
24 Mar 2017, 08:14 UTC+00
 
24 Mar 2017, 08:14 UTC+00
 
24 Mar 2017, 08:14 UTC+00
 
24 Mar 2017, 08:14 UTC+00
 
24 Mar 2017, 08:13 UTC+00
 
24 Mar 2017, 08:13 UTC+00
 
24 Mar 2017, 08:13 UTC+00
 
24 Mar 2017, 08:13 UTC+00
 
24 Mar 2017, 08:13 UTC+00
 
24 Mar 2017, 08:13 UTC+00
 
Lịch
Sunday, 26 March 2017 
Time Country Indices Period Previous Reading Forecast Actual Reading Importance
02:00
 
Daylight Saving Time Shift Mar
Low
02:00
 
Daylight Saving Time Shift Mar
Low
02:00
 
Daylight Saving Time Shift Mar
Low
Monday, 27 March 2017 
Time Country Indices Period Previous Reading Forecast Actual Reading Importance
9:00
 
Private Loans Feb 2.2% y/y
Low
9:00
 
M3 Money Supply Feb 4.9% y/y
Medium
9:00
 
IFO - Expectations Mar 104.0
Medium
9:00
 
IFO - Current Assessment Mar 118.4
Medium
9:00
 
Ifo Business Climate Mar 111.0
Medium
Tuesday, 28 March 2017 
Time Country Indices Period Previous Reading Forecast Actual Reading Importance
07:45
 
Consumer Price Index Mar 0.1% m/m; 1.2% y/y
Low
13:30
 
Goods Trade Balance Feb -69.2bln
Medium
13:30
 
Wholesale Inventories Feb -0.2% m/m
Low
14:00
 
Case-Shiller 20 City Jan 5.6% y/y
Low
15:00
 
CB Consumer Confidence Mar 114.8
High
15:00
 
Richmond Fed Manufacturing Index Mar 17
Low
Wednesday, 29 March 2017 
Time Country Indices Period Previous Reading Forecast Actual Reading Importance
00:50
 
Retail Sales Feb 0.5% m/m; 1.0% y/y
Low
07:00
 
UBS Consumption Indicator Feb 1.43
Low
9:00
 
Credit Suisse ZEW Survey (Expectations) Mar 19.4
Medium
9:30
 
Mortgage Approvals Feb 69.9K
Low
9:30
 
Net Lending to Individuals Feb 4.8bln
Medium
13:00
 
Prelim Consumer Price Index - EU Harmonised Mar 0.7% m/m; 2.2% y/y
Medium
13:00
 
CPI preliminary Mar 0.6% m/m; 2.2% y/y
Medium
15:00
 
Pending Home Sales Feb -2.8% m/m; 2.7% y/y
Medium
Thursday, 30 March 2017 
Time Country Indices Period Previous Reading Forecast Actual Reading Importance
08:00
 
KOF Economic Barometer Mar 107.2
Medium
08:00
 
Consumer Price Index Flash Mar 3.0% y/y
Low
10:00
 
Consumer Price Index Mar 0.4% m/m; 1.6% y/y
Low
10:00
 
Harmonized CPI Mar 0.2% m/m; 1.6% y/y
Low
13:30
 
Raw Materials Price Index Feb 1.7% m/m
Medium
13:30
 
Industrial Product Price Index Feb 0.4% m/m
Low
13:30
 
Final GDP 4 quarter 1.9% q/q 1.9% q/q
Medium
13:30
 
GDP Price Index 4 quarter 2.0% q/q 2.0% q/q
Low
Friday, 31 March 2017 
Time Country Indices Period Previous Reading Forecast Actual Reading Importance
00:01
 
GfK Consumer Confidence Mar -6
Low
00:30
 
Household Spending Feb -1.2% y/y
Medium
00:30
 
National CPI Feb 0.4% y/y
High
00:30
 
National CPI ex Fresh Food Feb 0.1% y/y
Medium
00:30
 
National CPI ex fresh food and energy Feb 0.2% y/y
Medium
00:30
 
Tokyo CPI Mar -0.3% y/y
Medium