Những bài phân tích

Phần này của cổng thông tin MT5 bao gồm những tài liệu phân tích liên quan được cung cấp bởi những chuyên gia hàng đầu trên thị trường ngoại hối. Bao gồm những bài đánh giá Forex, các bài phân tích tài chính và các bài báo dự đoán dựa trên những sự kiện kinh tế trên lịch MT5.

Các phân tích tổng hợp
Các đánh giá phân tích ngoại hối
24 Jan 2017, 12:23 UTC+00
 
24 Jan 2017, 10:52 UTC+00
 
24 Jan 2017, 10:46 UTC+00
 
24 Jan 2017, 10:33 UTC+00
 
24 Jan 2017, 10:33 UTC+00
 
24 Jan 2017, 08:31 UTC+00
 
24 Jan 2017, 08:31 UTC+00
 
24 Jan 2017, 08:31 UTC+00
 
24 Jan 2017, 08:31 UTC+00
 
24 Jan 2017, 08:30 UTC+00
 
24 Jan 2017, 08:30 UTC+00
 
24 Jan 2017, 08:30 UTC+00
 
24 Jan 2017, 08:30 UTC+00
 
24 Jan 2017, 08:30 UTC+00
 
23 Jan 2017, 13:35 UTC+00
 
23 Jan 2017, 12:59 UTC+00
 
23 Jan 2017, 12:42 UTC+00
 
23 Jan 2017, 10:50 UTC+00
 
23 Jan 2017, 10:50 UTC+00
 
Lịch
Tuesday, 24 January 2017 
Time Country Indices Period Previous Reading Forecast Actual Reading Importance
9:30
 
Public Sector Net Borrowing Dec 12.2bln; 12.6В 6.7bln; 6.7В
Medium
9:30
 
High Court Ruling Jan
High
14:45
 
Flash Manufacturing PMI Jan 54.3 54.6
Medium
15:00
 
Existing Home Sales Dec 5.61M; 0.7% m/m 5.54M; -2.0% m/m
Medium
15:30
 
CB Leading Index Nov -0.4% m/m
Low
23:30
 
MI Leading Index Dec 0.0% m/m
Low
23:50
 
Trade Balance Dec 536.1В; 152.5В 222.5В; 270.0В
Low
23:50
 
Trade Balance Dec 536.1В; 152.5В 222.5В; 270.0В
Low
Wednesday, 25 January 2017 
Time Country Indices Period Previous Reading Forecast Actual Reading Importance
00:30
 
RBA Weighted Median 4 quarter 0.3% q/q; 1.3% y/y 0.5% q/q; 1.4% y/y
Medium
00:30
 
RBA Trimmed Mean CPI 4 quarter 0.4% q/q; 1.7% y/y 0.5% q/q; 1.6% y/y
Medium
00:30
 
Consumer Price Index 4 quarter 0.7% q/q; 1.3% y/y 0.7% q/q; 1.6% y/y
High
02:00
 
Credit Card Spending Dec -4.2% m/m; 4.1% y/y
Low
07:00
 
UBS Consumption Indicator Dec 1.43
Low
9:00
 
IFO - Expectations Jan 105.6 105.8
Medium
9:00
 
IFO - Current Assessment Jan 116.6 116.9
Medium
9:00
 
Ifo Business Climate Jan 111.0 111.3
High
11:00
 
CBI Industrial Order Expectations Jan 0 2
Low
14:00
 
House Price Index Nov 0.4% m/m 0.4% m/m
Low
15:30
 
Crude Oil Inventories Jan 2347K
Medium
16:30
 
BOE Governor Mark Carney Speaks Jan
High
21:45
 
Consumer Price Index 4 quarter 0.2% q/q; 0.2% y/y 0.3% q/q; 1.2% y/y
High
23:00
 
RBNZ Governor Graeme Wheeler Speaks Jan
Low
Thursday, 26 January 2017 
Time Country Indices Period Previous Reading Forecast Actual Reading Importance
07:00
 
GfK Consumer Climate Feb 9.9 10.0
Low
08:00
 
Unemployment Rate 4 quarter 18.9% 18.9%
Low
9:30
 
GDP preliminary 4 quarter 0.6% q/q; 2.2% y/y 0.5% q/q; 2.1% y/y
High
9:30
 
BBA Mortgage Approvals Dec 40.7K 41.1K
Medium
9:30
 
Index of Services Nov 1.0% 3m/3m; 0.3% m/m 0.9% 3m/3m; 0.2% m/m
Low
10:00
 
Retail Sales Nov 1.2% m/m; -0.2% y/y 0.1% m/m
Low
11:00
 
CBI Realized Sales Jan 35 28
Low
13:30
 
Goods Trade Balance Dec -65.3bln -64.5bln
Medium
13:30
 
Wholesale Inventories Dec 1.0% m/m 0.9% m/m
Low
13:30
 
Unemployment Claims Jan 2046K
Medium
13:30
 
Continuing Claims Jan 2046K
Medium
14:45
 
Flash Services PMI Jan 53.9 54.4
Low
14:45
 
Composite PMI Jan 54.1
Low
15:00
 
New Home Sales Dec 592K; 5.2% m/m 585K; -1.2% m/m
Medium