บทวิเคราะห์

ส่วนนี้ของพอร์ทัล MT5 ประกอบด้วยบทวิเคราะห์ที่เกี่ยวข้องซึ่งจัดทำขึ้นโดยผู้เชี่ยวชาญชั้นนำในตลาด Forex นอกจากนี้ ยังมีบทวิเคราะห์ Forex, การวิเคราะห์ด้านการเงิน, และบทความคาดการณ์โดยอิงเหตุการณ์ทางเศรษฐกิจที่อยู่ในปฏิทิน MT5

บทวิเคราะห์โดยสรุป
บทวิเคราะห์ Forex
18 Jan 2017, 14:15 UTC+00
 
18 Jan 2017, 14:02 UTC+00
 
18 Jan 2017, 13:42 UTC+00
 
18 Jan 2017, 13:31 UTC+00
 
17 Jan 2017, 13:50 UTC+00
 
17 Jan 2017, 10:48 UTC+00
 
17 Jan 2017, 10:42 UTC+00
 
17 Jan 2017, 10:15 UTC+00
 
12 Jan 2017, 13:28 UTC+00
 
12 Jan 2017, 11:18 UTC+00
 
12 Jan 2017, 11:06 UTC+00
 
11 Jan 2017, 15:54 UTC+00
 
11 Jan 2017, 13:45 UTC+00
 
10 Jan 2017, 15:23 UTC+00
 
10 Jan 2017, 15:19 UTC+00
 
10 Jan 2017, 14:48 UTC+00
 
10 Jan 2017, 14:46 UTC+00
 
10 Jan 2017, 14:45 UTC+00
 
10 Jan 2017, 14:14 UTC+00
 
ปฏิทิน
Monday, 23 January 2017 
Time Country Indices Period Previous Reading Forecast Actual Reading Importance
04:30
 
All Industry Activity Index Nov 0.2% m/m
Low
11:00
 
Bundesbank Monthly Report Jan
Low
13:30
 
Wholesale Sales Nov 1.1% m/m
Medium
Tuesday, 24 January 2017 
Time Country Indices Period Previous Reading Forecast Actual Reading Importance
00:30
 
PMI Manufacturing Jan 52.4
Low
07:00
 
GfK Consumer Climate Feb 9.9
Low
08:00
 
Flash Manufacturing PMI Jan 53.5
Medium
08:00
 
Flash Services PMI Jan 52.9
Medium
08:00
 
Flash Composite PMI Jan 53.1
Medium
08:30
 
Flash Manufacturing PMI Jan 55.6
Medium
08:30
 
Flash Services PMI Jan 54.3
Medium
08:30
 
Flash Composite PMI Jan 55.2
Medium
9:00
 
Flash Manufacturing PMI Jan 54.9
Medium
9:00
 
Flash Services PMI Jan 53.7
Medium
9:00
 
Flash Composite PMI Jan 54.4
Medium
9:30
 
Public Sector Net Borrowing Dec 12.2bln; 12.6В
Medium
10:00
 
Retail Sales Nov 1.2% m/m; -0.2% y/y
Low
14:45
 
Flash Manufacturing PMI Jan 54.3
Medium
15:00
 
Existing Home Sales Dec 5.61M; 0.7% m/m
Medium
15:30
 
CB Leading Index Nov -0.4% m/m
Low
23:30
 
MI Leading Index Dec 0.0% m/m
Low
23:50
 
Trade Balance Dec 536.1В; 152.5В
Low
23:50
 
Trade Balance Dec 536.1В; 152.5В
Low
Wednesday, 25 January 2017 
Time Country Indices Period Previous Reading Forecast Actual Reading Importance
00:30
 
RBA Weighted Median 4 quarter 0.3% q/q; 1.3% y/y
Medium
00:30
 
RBA Trimmed Mean CPI 4 quarter 0.4% q/q; 1.7% y/y
Medium
00:30
 
Consumer Price Index 4 quarter 0.7% q/q; 1.3% y/y
High
02:00
 
Credit Card Spending Dec -4.2% m/m; 4.1% y/y
Low
07:00
 
Nationwide House Price Index Jan 0.8% m/m; 4.5% y/y
Low
07:00
 
UBS Consumption Indicator Dec 1.43
Low
9:00
 
IFO - Expectations Jan 105.6
Medium
9:00
 
IFO - Current Assessment Jan 116.6
Medium
9:00
 
Ifo Business Climate Jan 111.0
High
11:00
 
CBI Industrial Order Expectations Jan 0
Low
11:00
 
CBI Realized Sales Jan 35
Low
14:00
 
House Price Index Nov 0.4% m/m
Low
21:45
 
Consumer Price Index 4 quarter 0.2% q/q; 0.2% y/y
High
Thursday, 26 January 2017 
Time Country Indices Period Previous Reading Forecast Actual Reading Importance
08:00
 
Unemployment Rate 4 quarter 18.9%
Low