bergerak naik
bergerak turun
bergerak ke puncak
Berita Forex | Analisis Forex
2014-06-04 14:41:58 UTC+07
 
From the creators of the portal MT5.com
 
Facebook