bergerak naik
bergerak turun
bergerak ke puncak
Berita Forex | Analisis Forex
2015-01-29 10:08:18 UTC+07
 
From the creators of the portal MT5.com
 
Facebook