bergerak naik
bergerak turun
bergerak ke puncak
Berita Forex | Analisis Forex
2014-04-18 09:30:35 UTC+07
2014-04-17 15:16:41 UTC+07
2014-04-18 09:28:32 UTC+07

Berdasarkan Torben Melsted
2014-04-17 12:27:55 UTC+07
2014-04-17 10:34:03 UTC+07
2014-04-17 09:43:18 UTC+07

Berdasarkan Joseph Wind
2014-04-16 11:50:22 UTC+07

Berdasarkan Sebastian Seliga
2014-04-15 13:15:05 UTC+07
2014-04-11 14:44:18 UTC+07
2014-04-01 15:04:25 UTC+07
 
From the creators of the portal MT5.com
 
Facebook